Jak zatrudniać pracowników zagranicznych w czasie pandemii?

Rynek pracy

Jak pokazały wyniki badania „Pracownik zagraniczny w czasie pandemii” EWL S.A.*, 4 na 10 obcokrajowców po wybuchu pandemii musiało zmienić miejsce pracy, 30 proc. miejsce zamieszkania, a 1/3 zmieniła branżę. W miarę stabilizowania sytuacji i w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi i produkty, firmy na nowo zaczęły planować zatrudnienie aby sprostać odradzającemu się popytowi. Jednak oprócz oczywistych benefitów, nowy personel to również szereg kosztów związanych z jego wdrożeniem – jak je zoptymalizować? ‒ analiza W&W Consulting.

Mężczyźni różnych zawodów
Fot. stock.adobe.com/olly

Jak pokazały wyniki badania „Pracownik zagraniczny w czasie pandemii” EWL S.A.*, 4 na 10 obcokrajowców po wybuchu pandemii musiało zmienić miejsce pracy, 30 proc. miejsce zamieszkania, a 1/3 zmieniła branżę. W miarę stabilizowania sytuacji i w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi i produkty, firmy na nowo zaczęły planować zatrudnienie aby sprostać odradzającemu się popytowi. Jednak oprócz oczywistych benefitów, nowy personel to również szereg kosztów związanych z jego wdrożeniem – jak je zoptymalizować? ‒ analiza W&W Consulting.

W pierwszym kwartale 2021 roku liczba obcokrajowców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w Polsce wzrosła o 5 proc. w porównaniu do końcówki 2020 r. – do 479 tys. – głównie z powodu napływu pracowników z Białorusi i Ukrainy.

Jak wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy – głównie osoby poniżej 40. roku życia przyjeżdżające do Polski w celach zarobkowych. Na początku kwietnia ich liczba wzrosła o 14 proc. w skali roku ‒ do 261 tys.

– Po dostosowaniu się do panującej na rynku sytuacji oraz kierując się aktualnym zapotrzebowaniem na usługi i produkty wśród klientów, przedsiębiorstwa na nowo zaczęły planować zatrudnienie.

Niestety, wyższy wskaźnik rotacji w okresie Covid-19 znacznie utrudnia pracodawcom proces zatrudniania. Rozwiązań zaczęto szukać także w agencjach pracy oraz w zatrudnianiu pracowników zagranicznych.

W pierwszym kwartale 2021 roku liczba obcokrajowców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w Polsce wzrosła o 5 proc. Najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy. (...) Na początku kwietnia ich liczba wzrosła o 14 proc. w skali roku ‒ do 261 tys.

To jednak wiąże się z koniecznością wdrażania i budowania kultury bezpieczeństwa i higieny pracy od podstaw, szczególnie jeśli pracownicy pochodzą z kraju, w którym panują całkiem odmienne warunki czy zasady dotyczące tego zagadnienia.

A to wymaga nie tylko dodatkowych nakładów pracy, ale przede wszystkim czasu i środków do kompleksowego, a tym samym zgodnego z przepisami, wdrożenia nowego pracownika – mówi Magdalena Włastowska, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu W&W Consulting.

Czytaj także: MRPiT: stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 6,3 proc. w kwietniu

BHP a zatrudnianie nowych pracowników w czasie pandemii

W ostatnich latach zauważalna jest zmiana w podejściu przedsiębiorców do tematu zapewniania bezpiecznych warunków pracy, w tym do konieczności prowadzenia dla nowej kadry wymaganych szkoleń z tego zakresu. Co istotne – panująca pandemia nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia nowym pracownikom przeszkolenia.

Automatycznie po rozpoczęciu pandemii, wszystkie szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinny zostać poszerzone o tę tematykę, tak aby mieć pewność, że każdy nowy pracownik jest świadomy obecnej sytuacji i wie, jak pracować bezpiecznie w obliczu aktualnych zagrożeń na swoim stanowisku pracy.

Dla przedsiębiorców planujących zatrudnienia na większą skalę, dużym odciążeniem logistycznym, ale również finansowym, będzie wykorzystanie integracji systemowej platformy szkoleniowej eBHP z BHP SHOP. Taka integracja umożliwia automatyczne przygotowanie zamówienia na wymaganą odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej dla nowego pracownika na danym stanowisku pracy. Jedynym zadaniem pracodawcy jest zaakceptowanie zamówienia, co skutkuje przekazaniem go do realizacji.

Co istotne – panująca pandemia nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia nowym pracownikom przeszkolenia

– Oczywiście każdy przedsiębiorca może wcześniej zweryfikować dostępne opcje i określić budżet przewidziany na dany asortyment. Dzięki czemu nie tylko zmniejszy koszty zatrudnienia, ale również z wyprzedzeniem uzyska informacje dot. budżetu wdrożenia większego zespołu.

Zastosowanie synergii to również duże oszczędności czasu pracodawcy – co jest szczególnie istotne w tzw. gorących okresach wzrostu na produkty i usługi, kiedy uwaga przedsiębiorcy powinna koncentrować się na rozwoju działalności i zaspokojeniu popytu – dodaje Magdalena Włastowska.

Czytaj także: Przez płacenie „pod stołem” sektor finansów publicznych traci 17 mld zł rocznie

e-szkolenia BHP pracowników na platformach

Dla zoptymalizowania kosztów wdrożenia nowych pracowników, warto rozważyć realizację wszystkich procesów za pośrednictwem platformy eBHP. Po pierwsze daje ona możliwość przeprowadzenia szkoleń wstępnych online natychmiast po zatrudnieniu, zarówno w języku polskim jak i angielskim – co jest szczególnie istotne dla pracowników zagranicznych.

Ponadto, personalizacja prezentacji i materiałów szkoleniowych pod kątem działalności danego przedsiębiorcy, przyspiesza proces adaptacji pracownika i zapewnia odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej przekazywanej przez szkolącego.

– Równolegle, na platformie eBHP prowadzone są automatyczne rejestry wymaganych i ukończonych szkoleń oraz ich monitoring – co jest szczególnie ważne w kontekście zapowiedzianych przez Państwową Inspekcję Pracy 52 tysięcy kontroli dot. m.in. poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii Covid-19 – podsumowuje Magdalena Włastowska.


* Badanie socjologiczne „Pracownik zagraniczny w dobie pandemii” przeprowadzone przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej  Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: W&W Consulting
Udostępnij artykuł: