IT@BANK 2016: Jak zaufać big data?

BANK 2016/11

Zaufanie jest podstawą naszego funkcjonowania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz kluczowym składnikiem kapitału społecznego, który umożliwia sprawną realizację operacji gospodarczych, w tym m.in. udzielanie pożyczek i kredytów.

Zaufanie jest podstawą naszego funkcjonowania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz kluczowym składnikiem kapitału społecznego, który umożliwia sprawną realizację operacji gospodarczych, w tym m.in. udzielanie pożyczek i kredytów.

Paweł Kranzberg

menedżer w dziale usług doradczych w zespole dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce

Do niedawna obiektami, które obdarzaliśmy zaufaniem, byli w praktyce tylko ludzie – także w relacjach B2C i B2B. W ostatecznym rachunku to bowiem człowiek reprezentujący daną organizację podejmował istotne decyzje, takie jak np. kredytowa w banku czy propozycja oferty utrzymaniowej u operatora telekomunikacyjnego lub ubezpieczyciela. Obecnie postępy technologii i metod zaawansowanej analizy danych sprawiają, że to algorytmy analityczne stoją za coraz większą liczbą decyzji, które na rozmaite sposoby na nas wpływają – np. w obszarze kalkulacji wymagań kapitałowych w bankach, albo rekomendacji tras dojazdu do pracy dla tysięcy kierowców korzystających z nawigacji w telefonach. Tym samym analityka danych mniej lub bardziej jawnie dołącza do gremium decydentów, którzy oczekują i wymagają naszego zaufania.

Coraz szerszy zakres stosowania zaawansowanej analizy danych niesie ze sobą potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw i ich klientów. Decyzje na podstawie algorytmów są obiektywne i oparte na faktach, zatem mogą być bardziej trafne niż decyzje podejmowane samodzielnie przez ludzi, których cechuje subiektywne postrzeganie rzeczywistości i nie zawsze racjonalne procesy myślowe. Z drugiej strony analityka daje możliwości automatycznego podejmowania decyzji w sytuacjach, gdzie zaangażowanie człowieka byłoby zbyt drogie lub z innych względów niemożliwe, jak np. przy generowaniu spersonalizowanych rekomendacji dla poszczególnych klientów serwisów VOD i sklepów internetowych.

Rosnące znaczenie analityki sprawia jednak, że menedżerowie powinni większą wagę przywiązywać do tego, czy dane, algorytmy i dotyczące ich procesy kontrolne są godne zaufania interesariuszy. Doświadczenie konsultantów KPMG Data & Analytics oraz nasze badania wskazują, że przemawiają za tym następujące przesłanki:

  • Analityka staje się centralnym elementem procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Dotyczy to w szczególności obszarów sprzedaży i obsługi klientów (w tym m.in. innowacji produktowych, oraz zarządzania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: