Jak zbudować kapitał na przyszłość z PKO Bankiem Polskim

Bankowość

Jak zebrać na marzenia odkładając 100 zł miesięcznie albo na emeryturę inwestując co miesiąc 200 zł? Wystarczy skorzystać z Programu Budowania Kapitału - najnowszej oferty oszczędnościowej PKO Banku Polskiego.

Jak zebrać na marzenia odkładając 100 zł miesięcznie albo na emeryturę inwestując co miesiąc 200 zł? Wystarczy skorzystać z Programu Budowania Kapitału - najnowszej oferty oszczędnościowej PKO Banku Polskiego.

- Sukces sprzedaży lokaty PKO Pierwszy Kapitał i Pracowniczego Programu Emerytalnego pokazuje, że klienci oczekują na produkty długoterminowego i regularnego oszczędzania. Widząc potencjał tych produktów postanowiliśmy wprowadzić do oferty Banku szeroką gamę produktów umożliwiających klientom systematyczne gromadzenie niewielkich kwot w dłuższym horyzoncie czasowym. Wprowadzenie rozróżnienia w zakresie celu, kategorii oraz deklarowanej wpłaty pozwoli klientowi na dopasowanie programu oszczędnościowego do jego potrzeb, skłonności do ryzyka oraz możliwości finansowych - mówi Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych.

Program Budowania Kapitału to odpowiedź PKO Banku Polskiego na oczekiwania klientów poszukujących produktów regularnego i długoterminowego oszczędzania. Kapitał na Marzenia i Kapitał na Emeryturę to dwie propozycje w ramach Programu Budowania Kapitału, które dają możliwość inwestowania w szeroką gamę produktów depozytowych, depozytowo-inwestycyjnych lub inwestycyjnych. Każda z kategorii produktowych składa się z kilku programów oszczędzania, które charakteryzuje określona comiesięczna kwota dopłat. W trakcie trwania umowy nie ma możliwości zmiany programu na inny. Oferta skierowana jest do Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim. Z tego rachunku będą realizowane bezpłatne zlecenie stałe. W każdym przypadku za wejście do programu i nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu klient nie ponosi żadnych opłat. W przypadku chęci odsprzedaży jednostek uczestnictwa  opłata za wyjście wynosi 6 proc. w pierwszym roku, 4 proc. w drugim, 2 proc. w trzecim, w kolejnych latach opłata nie jest pobierana.

Kapitał na Marzenia

Możliwość oszczędzania na dowolny cel już od 100 zł miesięcznie nawet przez 12 lat. Do wyboru trzy produkty: lokata, lokata z funduszami portfelem Inwestycyjnym lub same Portfele Inwestycyjne: Umiarkowany lub Dynamiczny, o różnym zaangażowaniu w fundusze akcji i papierów dłużnych, elastycznie dopasowane do możliwości inwestycyjnych Klienta.

Oprocentowanie lokat oparte jest na rynkowej stawce WIBOR 3M (obecnie 2,68%),. Pierwsza kapitalizacja odsetek następuje po 24 miesiącach, kolejne co pół roku. Oprocentowanie może być powiększone o premię odsetkową pod warunkiem, że klient zgromadził w danym okresie wymaganą ilość środków. Premia podwyższa oprocentowanie podstawowe.

Klient może skorzystać maksymalnie z jednego programu oszczędzania w ramach każdej kategorii produktowej.

Kapitał na Emeryturę

W ramach programu istnieje możliwość oszczędzania przez 15 lat z możliwością dwukrotnego odnowienia umowy, a zatem łączny okres umowny może wynieś nawet 45 lat. Już od 200 zł miesięcznie klient może gromadzić środki na emeryturę na lokatach,  lokacie z funduszami lub samych funduszach. Oferowane fundusze to Subfundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i 2050, które charakteryzuje elastyczność w dopasowaniu do wieku klienta (im bliżej emerytury tym mniejsze zaangażowanie środków w część akcyjną, a większa w bezpieczne papiery dłużne).

Oprocentowanie lokat oparte jest na stawce WIBOR 3M. Tu również klient zyskuje premię odsetkową. Dodatkowo może liczyć na premię lojalnościową, która również podwyższa oprocentowanie podstawowe. Naliczana jest od 5 roku oszczędzania. Kapitalizacja odsetek następuje co pół roku. Premia odsetkowa i lojalnościowa przyznawane są wyłącznie w pierwszym okresie umownym (przez 15 lat). W kolejnych okresach umownych oprocentowanie zgromadzonych środków oparte będzie o ówczesną stawkę referencyjną WIBOR 3M.

Klient może skorzystać maksymalnie z dwóch programów oszczędzania.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: