Jaka jest rola i kondycja klastrów? II Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP

Polecamy

Klastry zmieniają rzeczywistość. W Polsce takich podmiotów jest już blisko 250, a ich działania stają się coraz bardziej widoczne. Jednak, czy rzeczywiście są one siłą napędową polskiej gospodarki? Jakie mają mocne i słabe strony? I wreszcie, jak zmieni się ich pozycja u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020? O roli i kondycji klastrów rozmawiać będą przedstawiciele rządu oraz tych struktur już 20 maja br. podczas II Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RP.

Klastry zmieniają rzeczywistość. W Polsce takich podmiotów jest już blisko 250, a ich działania stają się coraz bardziej widoczne. Jednak, czy rzeczywiście są one siłą napędową polskiej gospodarki? Jakie mają mocne i słabe strony? I wreszcie, jak zmieni się ich pozycja u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020? O roli i kondycji klastrów rozmawiać będą przedstawiciele rządu oraz tych struktur już 20 maja br. podczas II Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RP.

Klastry w Polsce od ponad 10 lat rosną w siłę i to właśnie w nich upatruje się największych możliwości na rozwój innowacyjnej gospodarki naszego kraju. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zakłada wsparcie kluczowych inicjatyw, w tym klastrów. Dlatego zmieniające się realia są obiektem zainteresowania osób nim zarządzających. Jak nowe reguły wpłyną na działalność klastrów? Czy nie zahamują ich rozwoju, a przy tym krajowej gospodarki? Dyskusja na ten temat podjęta zostanie we wtorek, 20 maja br., w Sejmie RP podczas drugiej edycji Kongresu Klastrów Polskich.

Jaka jest przyszłość klasteringu w Polsce?

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę w ramach danej branży, w konsekwencji umacniając swoją pozycję na rynku. Klastering, mimo tendencji do szybkiego postępu, napotyka na wiele barier - począwszy od tak fundamentalnych jak pozyskiwanie środków, a kończąc na biurokracji i problemach natury administracyjnej. Nowa perspektywa finansowa dotycząca środków unijnych na lata 2014-2020 może sprawić, że rola i kondycja tych podmiotów zmieni się. - Aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości, konieczna jest dyskusja o przyszłości i wyzwaniach jakie może przynieść. II Kongres Klastrów Polskich to spotkanie, które ma przyczynić się do integracji właściwych środowisk i odpowiadać na potrzeby instytucji wchodzących w skład struktur klastrowych obecnych na naszym rodzimym rynku. Jest to również ważny krok w kierunku budowania dynamicznej gospodarki, a także tworzenia rozpoznawalnych polskich marek w przestrzeni międzynarodowej - wyjaśnia Bogdan Węgrzynek, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Wielowymiarowa dyskusja

Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu brzmi: Klastry polskie - ich rola i kondycja u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Podejmowana tematyka ma stanowić impuls do debaty o mocnych i słabych stronach klastrów w kontekście rozwoju przedsiębiorczości kraju i konkurencyjności polskich firm w Unii Europejskiej. Dyskusja będzie odbywać się w trzech panelach dotyczących: sposobów finansowania i środków unijnych, współpracy klastrów z innymi środowiskami oraz praktycznych doświadczeń klastrów. Oprócz tego, na Kongresie poruszone będą zagadnienia związane z problematyką klastrową w Polsce, czyli ograniczenia administracyjne, finansowe i społeczne.

Goście z Polski i z zagranicy

Rangę tej edycji wydarzenia dodaje lista gości, którzy wezmą w niej udział. W roli panelistów wystąpią ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji rozwojowych i naukowych oraz klastrów m.in.: Iwona Gaweł, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Koordynator Polish Wood Cluster, Tomasz Leśniak, Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PikMed, Bartłomiej Bodio, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Prezes Klastra ITS, prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Wojciech Materna, Prezes Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej Klaster IT. W gronie uczestników znajdą się również reprezentanci klastrów z różnych stron świata - w tym ze Stanów Zjednoczonych, Węgier, Serbii i Francji.

Kongres Klastrów Polskich organizowany jest przez Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie. Partnerami wydarzenia są: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej - Klaster IT, Klaster Spożywczy Południowej Polski, Śląski Klaster Lotniczy, Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, Polish Wood Cluster, Klaster Południe. Program oraz szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie: www.kongresklastrow.pl

Źródło: Związek Pracodawców Klastry Polskie

Udostępnij artykuł: