Jaka jest sytuacja zawodowa pracowników fizycznych?

Rynek pracy

Jak postrzegają siebie i swoich pracodawców pracownicy fizyczni? Na jakie oferty zatrudnienia zwracają uwagę? Jak wykazały badania, polscy fachowcy są coraz bardziej świadomi popytu na kadry i pewni swoich kompetencji. Szukają też partnerskich relacji z pracodawcami i jasnych zasad zatrudnienia.

Fot. Pixabay.com

Jak postrzegają siebie i swoich pracodawców pracownicy fizyczni? Na jakie oferty zatrudnienia zwracają uwagę? Jak wykazały badania, polscy fachowcy są coraz bardziej świadomi popytu na kadry i pewni swoich kompetencji. Szukają też partnerskich relacji z pracodawcami i jasnych zasad zatrudnienia.

Jaka jest sytuacja zawodowa pracowników fizycznych? Jak postrzegają siebie i swoich pracodawców pracownicy fizyczni? Na jakie oferty zatrudnienia zwracają uwagę?

Szacunek – to słowo skupiające potrzeby większości osób, których opinie znalazły się w raporcie „Na tropie dobrej pracy”. Pracownicy fizyczni oczekują stabilnych i jasnych zasad zatrudnienia. Chcą wygodnej i szybkiej rekrutacji, uczciwych relacji z szefami oraz zdrowego środowiska pracy.- Pracownicy fizyczni to jedna z najbardziej różnorodnych grup na rynku pracy. Znajdują się w niej zarówno najczęściej poszukiwani pracownicy niższego szczebla (budownictwo, handel, usługi), jak i fachowcy z wieloletnim doświadczeniem. Raport Pracuj.pl pokazuje że zarówno skuteczna rekrutacja, jak i utrzymanie tych pracowników powinny opierać się na szacunku i jasnych zasadach między szefem, a podwładnymi. Terminowość, szczerość i szacunek to jedne z najważniejszych kwestii, poruszanych przez badanych - mówi Sylwia Sosnowska, HR Manager w Grupie Pracuj.

Jak postrzegają siebie pracownicy fizyczni?

Pracownicy fizyczni badani przez Pracuj.pl wykazują się stosunkowo dużą pewnością swoich kompetencji i znaczenia na rynku pracy. Połowa badanych uważa siebie za specjalistów w swojej dziedzinie (49%). 51% podziela także zdanie, że łatwo znajdą inne zatrudnienie w swojej branży – inaczej uznaje tylko co piąty. Również 51% dodaje, że w ich branży brakuje pracowników. Sytuację tą można zaobserwować w wielu specjalizacjach, a jednymi z sektorów najczęściej borykających się z tym wyzwaniem są logistyka i transport.- Pracownicy fizyczni wciąż mają średni wizerunek. Widać to na przykładzie zawodowych kierowców. Od kilku lat młode pokolenie walczy z takim wizerunkiem m.in. w internecie, gdzie pokazujemy, że jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak inni. Sama praca kierowcy jest bardzo atrakcyjna, a zapotrzebowanie duże. Polska branża transportowa rozwijałaby się jeszcze lepiej, gdyby właśnie nie brak kierowców. Coraz więcej osób odchodzi na emeryturę, nowych przybywa za mało. Wszystko to sprawia, że kierowcy mogą przebierać w ofertach pracy. Sytuacja ta nie dotyczy tylko Polski czy Europy, ale także np. Ameryki Północnej, na przykład Kanady - tłumaczy Iwona Blecharczyk, zawodowy kierowca, relacjonująca w sieci swoje zawodowe życie jako Trucking Girl

Jak badani postrzegają przełożonych?

Pracownicy fizyczni tworzą w swoich odpowiedziach pozytywny obraz szefów, którzy nie są jednak pozbawieni wad. Wielu docenia wysiłki zespołów, ale rzadziej idą za tym wymierne nagrody. 60% ogółu badanych uważa, że szefowie szanują ich zdanie i traktują przełożonych po partnersku. Więcej niż połowa (57%) pracowników fizycznych dodaje, że w ich opinii są chwaleni za pracę i doceniani przez szefów. Jednak już tylko 38% potwierdza, że za swoje dobre wyniki nagradzani są dodatkowym premiami pieniężnymi czy otrzymaniem ciekawszych zadań.- Ciekawym wnioskiem z badania pracowników fizycznych jest to, że na ogół są zadowoleni z pracy. Jak pokazuje raport, relacje społeczne w pracy są bardzo ważne dla pracowników fizycznych – i wpływają na zadowolenie z pracodawcy. Badania dowodzą, że pozytywne postrzeganie z pracy zwiększa się, kiedy szef traktuje pracownika po partnersku i okazuje szacunek oraz potrafi podziękować za wykonane zadania. To pokazuje także rolę atmosfery w miejscu pracy i zaufania - mówi dr Justyna Sarnowska, socjolog z Uniwersytetu SWPS.

Czym charakteryzuje się dobra i zła praca?

40% – aż tylu badanych pracowników fizycznych planuje zmianę pracodawcy lub nawet branży/specjalizacji. Co ich skłania do podjęcia tego kroku? Aż 42% badanych pracowników fizycznych za główny minus swojej pracy uważa zbyt niską pensję. Co więcej, niemal 8 na 10 badanych zdecydowałoby się zmienić obecnego pracodawcę, jeśli dostaliby lepsze wynagrodzenie. Wśród często wymienianych wad swojej pracy znalazły się także zbyt ciężkie warunki wykonywania zadań, powtarzalność obowiązków czy poczucie bycia niedocenionym.Co ciekawe, mówiąc o powodach zadowolenia z pracodawcy badani wskazują na kwestie „miękkie”. Bliskość pracy od domu, dobry zespół, pozytywne relacje z szefem, brak nadmiernej kontroli – każdą z tych cech wskazuje ponad 40% pracowników fizycznych, pytanych o pozytywne aspekty swojej obecnej pracy. Tylko co trzeci mówi o odpowiednim wynagrodzeniu.- To oczywiste, że charakter pracy pracowników fizycznych ma wpływ na ich oczekiwania. Obok płac niezadowolenie generują więc np. trudne warunki (otoczenie), powtarzalność czy fakt, że praca jest ciężka fizycznie. To czynniki niemal nie wymieniane przez tzw. specjalistów, którzy oprócz płac zwracają szczególną uwagę na benefity pozapłacowe, możliwość rozwoju zawodowego, renomę firmy. Zgodnie z ustaleniami Pracuj.pl, pracodawca powinien pokazywać pracownikom fizycznym w jasny sposób, na czym polegać będzie ich praca i w jakim otoczeniu będą mieli okazję pracować - podkreśla Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & EB Manager w Grupie Pracuj.

Jak fachowcy szukają pracy?

Blisko 6 na 10 badanych (58%) podkreśla, że najważniejszym czynnikiem rekrutacji jest dla nich możliwość szybkiego zdobycia pracy - w ciągu kilku dni. Większość pracowników fizycznych, decydujących się na zmianę pracodawcy, woli także uniknąć wysyłania CV – to istotna kwestia dla aż 58% respondentów. Trzecim najważniejszym czynnikiem, który wymieniają badani, jest możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z potencjalnym pracodawcą (47% wskazań).A jakich informacji badani poszukują w ofertach? Dla 4 na 10 (39%) pracowników fizycznych przebadanych przez Pracuj.pl najważniejszym punktem oferty pracy jest dokładna stawka godzinowa lub miesięczna. Dla 22% kluczowa jest precyzyjna informacja o rodzaju umowy, blisko co piąty badany (17%) w pierwszej kolejności zwraca uwagę na konkretny opis zadań na stanowisku.

Źródło: Grupa Pracuj

Udostępnij artykuł: