Jaka przyszłość banków spółdzielczych? – przed spotkaniem w Józefowie

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

23-24 stycznia w Józefowie k. Warszawy spotkają się reprezentanci kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej, by w formule Konwentu na rzecz współpracy i rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, w dialogu z nadzorcą i regulatorem szukać optymalnych rozwiązań w krytycznie istotnych dla perspektyw rozwojowych sektora kwestiach.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

23-24 stycznia w Józefowie k. Warszawy spotkają się reprezentanci kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej, by w formule Konwentu na rzecz współpracy i rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, w dialogu z nadzorcą i regulatorem szukać optymalnych rozwiązań w krytycznie istotnych dla perspektyw rozwojowych sektora kwestiach.

#MaciejMałek: Agendę spotkania w Józefowie uzupełnią oceny i rekomendacje KNF dotyczące perspektyw funkcjonowania bankowości spółdzielczej #BPS #SGB @uknf

W przestrzeni publicznej pojawiają się pytania o cele i założenia spotkania w Józefowie, którego agendę dzisiaj Państwu prezentujemy. Nie ma jednak istotnych niewiadomych. Formuła konwentu, sprawdzona i zaakceptowana przez środowisko pozwala w sposób wyważony i transparentny diagnozować sektorowe wyzwania i szukać optymalnych rozwiązań.Jeszcze w ubiegłym roku przyjęto zasadnicze ustalenia prac roboczych zespołów. Teraz nadszedł czas na prezentację konkretnych rekomendacji. Dotyczą one tak istotnych obszarów jak:
  • systemy ochrony, oceny sytuacji dokonają Michał Ołdakowski-p.o. Prezesa Zarządu SSO SGB i Sławomir Czopur, Prezes Zarządu SOZ Banku BPS,
  • szans i wyzwań przed jakimi stoi sektor, w tej części ocena realizacji wniosków i aktualny raport Alterum i Warszawskiego Instytutu Bankowości.
  • jakość portfela kredytowego banków spółdzielczych na przykładzie rynku agro - oceny dokona dr Mariusz Cholewa, prezes Zarządu BIK,
  • perspektywy rozwoju sektora na tle uwarunkowań makroekonomicznych omówi doradca Zarządu ZBP Andrzej Banasiak.

Kurs na innowacje i technologie

Nie jest tajemnicą, że bolączkę sektora stanowi wielość funkcjonujących rozwiązań informatycznych, które tyleż wspierają procesy biznesowe, co generują problemy, również w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko. Tylko budowa zintegrowanej architektury teleinformatycznej może zmienić ten stan rzeczy, przy założeniu, ze rolę integratorów wezmą na siebie banki zrzeszające.Docelowe rozwiązanie to Centra Usług Wspólnych, co poza innymi efektami pozwoli optymalizować koszty procesów zarządczych. Implementacja efektywnych rozwiązań teleinformatycznych to warunek sprostania wymogom konkurencji i odpowiedź na oczekiwania klientów.

Wewnętrzne regulacje potrzebne od zaraz

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym, konieczność wdrażania nowych dyrektyw i standardów sprawiają, że działy prawne i compliance w bankach zyskują na znaczeniu, a rola  struktury i wewnętrznych regulaminów weryfikuje się w efektywności zarządzania poszczególnymi obszarami bankowego biznesu.Przekłada się to również na poziom wydatków operacyjnych służb utrzymania ciągłości procesów. W tym względzie wypracowano propozycje nowych standardów, oraz rekomendacje dotyczące zdefiniowania roli Zrzeszeń i większego upodmiotowienia Rad Zrzeszeń, bowiem tylko transparentne i uspołecznione decyzje mają szanse skutecznych wdrożeń.

To nie wszystko

Bogatą i ambitną agendę merytoryczną spotkania w Józefowie uzupełnią oceny i rekomendacje KNF dotyczące perspektyw funkcjonowania bankowości spółdzielczej, rekomendacje dotyczące dbałości o wizerunek bankowości spółdzielczej, która jak dowodzą badania postrzegana jest sektorowo, ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami.Nie rozstrzygając o efektach spotkania w Józefowie, mamy wrażenie, że zostały spełnione wszelkie warunki merytoryczne i organizacyjne, by wyjechać po dwóch dniach prac z konkretnymi rezultatami i ustaleniami wyznaczającymi perspektywę dalszego rozwoju.
Udostępnij artykuł: