Jaki będzie CIO z sektora publicznego w przyszłości?

Raporty

Liderzy biznesowi z europejskich firm, biorący udział w badaniu zleconym przez Ricoh1, określili kluczowe cechy, które będą wymagane od dyrektora działu IT z sektora publicznego w niedalekiej przyszłości.

Liderzy biznesowi z europejskich firm, biorący udział w badaniu zleconym przez Ricoh1, określili kluczowe cechy, które będą wymagane od dyrektora działu IT z sektora publicznego w niedalekiej przyszłości.

Te cechy to: doświadczenie w marketingu i wiedza w zakresie technologii (wspólnie na pierwszym miejscu) oraz wiedza na temat kluczowych procesów biznesowych w firmie. 90 procent liderów przyznaje, że ich dyrektorzy działów IT są odpowiednio wyposażeni, aby przeprowadzić transformację cyfrową w zakresie świadczenia usług publicznych.

"Sektor publiczny jasno wskazuje, że niezbędne jest, aby dyrektorzy działów IT rozumieli przyszłe potrzeby komunikacyjne obywateli. Europejska Agenda Cyfrowa nastawiona jest na ułatwianie obywatelom i przedsiębiorstwom nawiązywania kontaktów z organami publicznymi w dowolnym miejscu w UE i na przeniesienie europejskich usług publicznych na poziom "domyślnej administracji elektronicznej"2. Ustanowiony został cel, aby do 2015 roku 50 proc. obywateli korzystało z usług administracji elektronicznej."   - mówi Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe.

Jednakże, pomimo optymizmu i wsparcia dla dzisiejszych CIO, badanie ukazuje, że ponad 2/3 (68 proc.) europejskich organizacji z sektora publicznego nie jest gotowych na transformację cyfrową. Możliwymi przyczynami wolnego tempa zmian według liderów sektora jest fakt, że mimo iż dyrektorzy działów IT są w pełni upoważnieni do prowadzenia zmian w kluczowych obszarach zarządzania finansowego, zaangażowania klientów i analityki biznesowej/danych, tylko 9 procent jest w stanie zmienić kluczowe procesy w firmie. Ponadto, tylko 29 proc. liderów uważa, że zarządzanie zmianą, które jest kluczowe do wprowadzenia nowych sposobów pracy i wprowadzenia sektora publicznego w erę cyfryzacji, leży w gestii CIO.

"CIO są obarczeni wieloma zadaniami, wymaganymi od nich do przeprowadzenia transformacji cyfrowej usług publicznych, dlatego też nie zadziwia fakt, że niektóre obszary nie zostały odpowiednio uwzględnione" - mówi Bruhn. "Podczas gdy CIO skupiają się na dopasowaniu odpowiedniej technologii do potrzeb obywateli, procesy biznesowe, które łączą ludzi z technologią są często pomijane. A te procesy spinają codzienną pracę pracowników sektora publicznego i dotyczą wszystkich interakcjach z obywatelami. Jeśli procesy te zostaną w pełni zoptymalizowane i wdrożone z efektywnym programem zarządzania zmianą, CIO zyskają na zwiększonym dzieleniu się wiedzą, sprawniejszych procesach i możliwości przeniesienia usług dla obywateli w erę cyfrową."

"Ostatnim wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniego partnera w celu przeglądu i optymalizacji procesów, które sprawią, że ludzie będą współpracować z technologiami. Komisja Europejska oszacowała, że same zamówienia elektroniczne mogą przynieść oszczędności rzędu 100 mld euro rocznie, a administracja elektroniczna, może obniżyć koszty administracji o 15-20 proc.  Efektywna optymalizacja procesów przetwarzania dokumentów sprawi, że sektor publiczny będzie miał bezpieczny dostęp do informacji, a dokumenty będą przetwarzane w sposób bardziej wydajny, co zaowocuje najlepszymi w swojej klasie usługami dla obywateli."Ostatnim wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniego partnera w celu przeglądu i optymalizacji procesów, które sprawią, że ludzie będą współpracować z technologiami. Komisja Europejska oszacowała, że same zamówienia elektroniczne mogą przynieść oszczędności rzędu 100 mld euro rocznie, a administracja elektroniczna, może obniżyć koszty administracji o 15-20 proc.  Efektywna optymalizacja procesów przetwarzania dokumentów sprawi, że sektor publiczny będzie miał bezpieczny dostęp do informacji, a dokumenty będą przetwarzane w sposób bardziej wydajny, co zaowocuje najlepszymi w swojej klasie usługami dla obywateli."

Źródło: Ricoh

Udostępnij artykuł: