Jakich pracowników poszukują pracodawcy w 2018 roku?

Mój plan emerytalny

W styczniu za pośrednictwem Wyszukiwarki Kandydatów wiadomość od rekrutera otrzymało 47 239 osób posiadających profil zawodowy na GoldenLine. Poszukiwani byli głównie specjaliści z obszarów IT - rozwój oprogramowania, Sprzedaż, Finanse/Ekonomia, Inżynieria oraz Obsługa klienta. Najwięcej wiadomości rekruterzy wysłali do osób mieszkających w województwie mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim.

Rekrutacja pracownika
Fot. Pixabay.com

W styczniu za pośrednictwem Wyszukiwarki Kandydatów wiadomość od rekrutera otrzymało 47 239 osób posiadających profil zawodowy na GoldenLine. Poszukiwani byli głównie specjaliści z obszarów IT - rozwój oprogramowania, Sprzedaż, Finanse/Ekonomia, Inżynieria oraz Obsługa klienta. Najwięcej wiadomości rekruterzy wysłali do osób mieszkających w województwie mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim i małopolskim.

Jakich pracowników poszukują pracodawcy w 2018 roku? #rekrutacja #praca

W dotarciu do potencjalnych pracowników na GoldenLine służy pracodawcom Wyszukiwarka Kandydatów. W styczniu 2018 roku wiadomość od rekrutera z zaproszeniem do procesu rekrutacji otrzymało 47 239 osób posiadających profil zawodowy w serwisie. Jak wynika z analiz GoldenLine, wśród osób, które otrzymały wiadomość od rekrutera, 19% miało zaznaczoną na profilu specjalizację IT - rozwój oprogramowania. Na drugim miejscu uplasowali się kandydaci z zaznaczoną specjalizacją Sprzedaż (12% osób, które otrzymało propozycję pracy od rekrutera, miało taką specjalizację). Na trzecim miejscu, niemal na równi, uplasowały się osoby ze specjalizacją Finanse/Ekonomia, Inżynieria oraz Obsługa Klienta (10%, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji miało zaznaczoną na profilu jedną z tych specjalizacji).

Jaki jest wiek poszukiwanych pracowników?

W styczniu 2018 roku najwięcej ofert otrzymali kandydaci pomiędzy 28. a 36. rokiem życia (53% osób, które otrzymały zaproszenie do procesu rekrutacji, było w tym wieku). 15% zapytanych przez rekrutera osób było w wieku 18 - 27 lat. Co czwarta osoba zaproszona bezpośrednio do procesu rekrutacji jest w wieku między 37 a 48 lat.

Z jakich województw pochodzą najczęściej poszukiwani pracownicy?

Najwięcej wiadomości od rekrutera otrzymały osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim (27%), śląskim (15%), dolnośląskim (13%), wielkopolskim (10%) oraz małopolskim (10%). W dużych miastach jest największe zapotrzebowanie rekrutacyjne - 50% osób, które dostały wiadomość od rekrutera, pochodzi z jednego z 5 miast: 22% osób mieszka w Warszawie, 9% we Wrocławiu, 8% w Krakowie, 7% w Poznaniu, zaś 4% w Łodzi.

Specjalizacja, umiejętności oraz znajomość języków obcych - kogo szukali rekruterzy?

Większość kandydatów, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera w styczniu br., posiada umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office oraz prawo jazdy kat. B. Pozostałe często występujące umiejętności to m.in.: znajomość języków programowania takich jak JavaScript, Java, SQL, znajomość programu AutoCAD, a także systemu SAP. U osób, które otrzymały wiadomość od rekruterów, pojawiały się takie kompetencje jak zarządzanie projektami, zespołem czy negocjacje.Znajomość języków obcych jest również istotna dla rekruterów. Wśród 47 239 osób, które otrzymały wiadomość bezpośrednio od pracodawcy, 83% włada językiem angielskim na poziomie podstawowym, dobrym lub biegłym. Innym często występującym językiem jest język niemiecki (zna go 31% użytkowników, którzy otrzymali wiadomość od rekrutera) oraz rosyjski (10% użytkowników). Język francuski zna 6% osób, które dostały zaproszenie do procesu rekrutacji,  zaś 5% zna język hiszpański.

Zwinne rekrutacje z Jobile

W styczniu 2018 roku za pomocą usługi rekrutacyjnej Jobile rekruterzy szukali kandydatów z obszarów: Sprzedaż, IT (Java, PHP), Marketing oraz Kadry i płace. Podstawą usługi rekrutacyjnej Jobile jest realizacja direct search w imieniu klienta. HR Researcher wykonuje direct search wśród ponad 2,5 mln profili zawodowych założonych na GoldenLine oraz przeprowadza selekcję nadesłanych aplikacji. Finalnie pracodawca dostaje dopasowane do oferty aplikacje od kandydatów, którzy nie szukają aktywnie pracy, ale bezpośrednio zaproszeni do procesu rekrutacji podejmują decyzję o włączeniu się w proces.

Jakich pracowników poszukiwali rekruterzy za pośrednictwem ogłoszeń o pracę?

W styczniu 2018 roku pracodawcy zamieścili w serwisie GoldenLine 5 437 ogłoszeń. Większość z nich została skierowana do kandydatów zamieszkujących województwo mazowieckie (21%), dolnośląskie (11%), śląskie (11%), małopolskie (10%) oraz wielkopolskie (8%).Jak wynika z analiz GoldenLine, największa liczba ofert dedykowana była osobom pracującym w obszarze Produkcja i objęła 20% wszystkich opublikowanych ogłoszeń. Na kolejnych miejscach znalazły się: Sprzedaż (19%), Obsługa klienta/Call Center (15% wszystkich ofert), Finanse/Ekonomia (12%), Inżynieria/ Elektronika/ Technologia (10%) oraz  Informatyka/Programowanie (10% ofert).

Źródło: GoldenLine

Udostępnij artykuł: