Jakie podatki i opłaty należy realizować na mikrorachunek? Jest wykaz

Firma / Prawo i regulacje

4 sierpnia 2020 r. na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (nr z wykazu RCL 211).

Mężczyzna robiący przelew
Fot. stock.adobe.com/Atstock Productions

4 sierpnia 2020 r. na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (nr z wykazu RCL 211).

Projekt określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego #MikrorachunekPodatkowy

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 61b § 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjne umożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku.  

Czytaj także: Mikrorachunek podatkowy: wszystko, co należy o nim wiedzieć >>>

Wykaz podzielony na trzy części według rodzajów podatków

Projekt określa w załączniku wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz został podzielony na trzy części według rodzajów podatków, tj.: CIT, PIT i VAT. W każdej z tych części zostały ujęte należności wynikające z określonych deklaracji/zeznań w ramach danego rodzaju podatku, które są realizowane przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Wskazanie poszczególnych formularzy podatkowych, którymi rozlicza się określone podatki ma na celu ułatwienie podatnikom identyfikacji wpłat, które są realizowane w wyżej wymieniony sposób.

Rozbudowa katalogu należności objętych mikrorachunkiem podatkowym

Rozbudowa katalogu należności objętych mikrorachunkiem podatkowym jest uzależniona od uwarunkowań technicznych i organizacyjnych. Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 61b § 1 Ordynacji podatkowej wszystkie wpłaty dotyczące podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych mogą być dokonywane na mikrorachunek podatkowy. Jednak to uwarunkowania techniczno-organizacyjne ostatecznie mają wpływ na katalog należności objętych mikrorachunkiem podatkowym. W związku z powyższym, przepis art. 61b § 4 Ordynacji podatkowej  przewiduje upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wskazania rodzaju podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, w przypadku których zostały spełnione uwarunkowania techniczno-organizacyjne do dokonywania wpłat za pomocą mikrorachunku podatkowego.

Czytaj także: Mikrorachunek: czy banki zdały egzamin?

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Udostępnij artykuł: