Jakie są perspektywy polskiej gospodarki według banku centralnego?

Komentarze ekspertów

W tym tygodniu wydarzenia gospodarcze były skoncentrowane wokół posiedzeń polskiego i europejskiego banku centralnego. NBP poinformował, że obecna sytuacja jest zadawalająca i nie ogłosił żadnych zmian w polityce pieniężnej. Polski bank centralny liczył się ze spowolnieniem wzrostu PKB w trzecim kwartale. Jednak spodziewa się, że dzięki lepszemu wykorzystaniu transferów z funduszy strukturalnych UE czy rosnącej inflacji, która spowoduje zmniejszenie realnych stóp procentowych, w przyszłym roku powinno dojść ponownie do przyspieszenia wzrostu. Nie ma więc powodu, aby politykę pieniężną uwalniać. Z drugiej strony jest zbyt wcześnie na jej zaostrzenie. Tego kroku można spodziewać się najwcześniej w 2018 r. i to w przypadku, gdy inflacja znacząco wzrośnie (co jest na razie mało prawdopodobne).

W tym tygodniu wydarzenia gospodarcze były skoncentrowane wokół posiedzeń polskiego i europejskiego banku centralnego. NBP poinformował, że obecna sytuacja jest zadawalająca i nie ogłosił żadnych zmian w polityce pieniężnej. Polski bank centralny liczył się ze spowolnieniem wzrostu PKB w trzecim kwartale. Jednak spodziewa się, że dzięki lepszemu wykorzystaniu transferów z funduszy strukturalnych UE czy rosnącej inflacji, która spowoduje zmniejszenie realnych stóp procentowych, w przyszłym roku powinno dojść ponownie do przyspieszenia wzrostu. Nie ma więc powodu, aby politykę pieniężną uwalniać. Z drugiej strony jest zbyt wcześnie na jej zaostrzenie. Tego kroku można spodziewać się najwcześniej w 2018 r. i to w przypadku, gdy inflacja znacząco wzrośnie (co jest na razie mało prawdopodobne).

Większy szum na rynku wywołał natomiast EBC. Rozszerzając program ilościowego uwolnienia zmniejszył bowiem jednocześnie jego wysokość. Na tę zmianę zareagował przede wszystkim rynek obligacji, na którym odnotowano wzrost przychodów. Decyzja EBC stanowi problem głównie dla krajów, które zmagają się ze złym stanem finansów publicznych. Jednym z nich są Włochy. Sytuacja w tym kraju może się jeszcze pogorszyć po wynikach referendum, w którym Włosi odrzucili zmiany zaproponowane przez premiera Mateo Renzima. Premier odpowiedział na to rezygnacją z funkcji, co może spowodować niestabilność polityczną w kraju, a tym samym w całej UE.Złoty w tym tygodniu się umacniał. W piątek rano w stosunku do euro był na poziomie 4,44 EUR/PLN a w stosunku do dolara oscylował wokół 4,18 USD/PLN.

Malwina Krakus

Udostępnij artykuł: