Jakość obsługi jednym z czynników decydujących o ocenie banku z perspektywy klienta.

Bankowość / Wiadomości

Ostatni kryzys finansowy obnażył wzajemny brak zaufania obserwowany właściwie u wszystkich uczestników rynku finansowego. Negatywne konsekwencje takiego stanu rzeczy bardzo mocno odczuły banki, których funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu jest bardzo silnie uzależnione od relacji budowanych niekiedy latami. Zaufanie jest niewątpliwie istotną determinantą rozwoju globalnego rynku finansowego, natomiast jego brak zagraża prowadzonej przez instytucje finansowe, zwłaszcza banki, działalności.

Cały artykuł „Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Kuriera Finansowego – 2014/01”

Udostępnij artykuł: