Jakub Faryś obejmuje prestiżową funkcję Przewodniczącego LC w ACEA

Kadry

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA oczekuje dialogu z posłami do Parlamentu Europejskiego, nową Komisją Europejską, państwami członkowskimi oraz współpracy w tworzeniu ustawodawstwa dla przemysłu motoryzacyjnego w UE, niezbędnego do utrzymania jego konkurencyjności na świecie. Zostanie też wzmocniona rola krajowych organizacji członkowskich skupionych w ACEA.

Jakub Farys, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM)
Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Fot. PZPM

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA oczekuje dialogu z posłami do Parlamentu Europejskiego, nową Komisją Europejską, państwami członkowskimi oraz współpracy w tworzeniu ustawodawstwa dla przemysłu motoryzacyjnego w UE, niezbędnego do utrzymania jego konkurencyjności na świecie. Zostanie też wzmocniona rola krajowych organizacji członkowskich skupionych w ACEA.

Szefem Liaison Committee - ACEA został wybrany #JakubFaryś – od 17 lat pełniący funkcję prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

W tym kontekście, z dużą radością pragniemy poinformować, że szefem Liaison Committee - ACEA został wybrany Jakub Faryś – od 17 lat pełniący funkcję prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Liaison Committee (LC-ACEA) skupia prezesów organizacji motoryzacyjnych z 30 krajów europejskich (członkowie stowarzyszeni) i funkcjonuje w strukturze ACEA obok członków zwyczajnych, którymi są wszystkie europejskie koncerny motoryzacyjne.Rolą LC jest reprezentowanie w ACEA przemysłu i rynków motoryzacyjnych poszczególnych krajów. Organizacje krajowe będące członkami stowarzyszonymi są wybierane bezpośrednio przez Radę Dyrektorów ACEA tj. szefów europejskich koncernów motoryzacyjnych. PZPM jest członkiem LC-ACEA od 15 lat. Rolą prezesa LC-ACEA jest m.in. przewodniczenie obradom, koordynowanie stanowisk organizacji krajowych, bieżąca współpraca z biurem ACEA a także przekazywanie opinii członków LC Radzie Dyrektorów ACEA.

Wyzwania w świetle podejścia do kwestii środowiskowych

Podsumowując swój wybór na tę zaszczytną funkcję, Jakub Faryś podkreślił: „ z dużym zadowoleniem przyjąłem nowe podejście do roli LC-ACEA, gdzie wspólnie będziemy mogli dyskutować o najważniejszych problemach branży oraz rynków krajów członkowskich. Wierzę również,  że w tym kontekście rola przewodniczącego LC będzie szczególnie odpowiedzialna, bo nadchodzący czas będzie trudny dla branży. Wyzwania, jakie czekają nas w świetle podejścia do kwestii środowiskowych - w tym ograniczenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji w pojazdach osobowych, dostawczych i ciężarowych, tematy związane z podatkami, bezpieczeństwem czy nowej mobilności i jej finansowania-  będą absolutnie kluczowe.”Jakub Faryś pozostanie na stanowisku szefa PZPM, a funkcję Przewodniczącego LC-ACEA będzie pełnił z biura w Warszawie w ścisłej współpracy z nowo mianowanym dyrektorem generalnym ACEA  Ericem-Markiem Huitemą i szefami europejskich krajowych organizacji skupionych w ACEA.

 Jakub Faryś dodaje – „zgodnie z nowym podejściem ACEA do roli Liaison Committee, ważne będzie aktywne podejście wszystkich organizacji krajowych do nawiązywania relacji z europosłami czy rządami, tak by przyszła legislacja na poziomie europejskim była jak najbardziej korzystna dla rozwoju nowoczesnej, czystej i bezpiecznej motoryzacji”.  To podejście jest zbieżne z celami, jakie wyznaczył sobie Eric Huitema, który wcześniej działał m.in. jako globalny lider ds. transportu w IBM, a jego nominacja jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej branży motoryzacyjnej, która jest w coraz większym stopniu jest cyfrowa. Eric Huitema oświadczył, że  jednym z jego kluczowych celów będzie wspieranie branży w realizacji nowych wyzwań i zapewnienie utrzymania przez nią wiodącej pozycji na światowej scenie. Zadeklarował również zintensyfikowanie współpracy z krajowymi organizacjami motoryzacyjnymi &ndash ; członkami LC, których rola w kształtowaniu polityki wobec sektora motoryzacyjnego ma być jeszcze bardziej widoczna.
Udostępnij artykuł: