Jakub Modrzejewski nowym prezesem Rady Giełdy

Kadry

Rada Giełdy 16 lipca br. wybrała na prezesa Rady Giełdy Jakuba Modrzejewskiego, który do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa Rady. Wiceprezesem Rady Giełdy został Janusz Krawczyk

Logo GPW
Źródło: GPW

Rada Giełdy 16 lipca br. wybrała na prezesa Rady Giełdy Jakuba Modrzejewskiego, który do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa Rady. Wiceprezesem Rady Giełdy został Janusz Krawczyk

#RadaGiełdy dokonała spośród swoich członków wyboru nowego prezesa Rady Giełdy, którym został dotychczasowy wiceprezes – #JakubModrzejewski #giełda #GPW @GPW_WSExchange

16 lipca 2018 r. Rada Giełdy dokonała spośród swoich członków wyboru nowego Prezesa Rady Giełdy, którym został dotychczasowy Wiceprezes – Jakub Modrzejewski, oraz powołała Janusza Krawczyka na Wiceprezesa Rady Giełdy.

Jakub Modrzejewski

Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, w tym w PKO Banku Polskim S.A. oraz Pioneer Pekao TFI S.A., a także w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalizuje się w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego.Od lipca 2017 r. członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2017-2018 zastępca, a następnie Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, zastępca Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN.

Janusz Krawczyk

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie po studiach był pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Radny Rady Miasta Krakowa pierwszej kadencji (1990-1994), w latach 1990-1992 członek Zarządu Miasta Krakowa odpowiedzialny za przedsiębiorstwa komunalne. Karierę menedżerską w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach rozpoczął w 1992 roku w Coca Cola Poland; kontynuował w Pepsi Co. w Polsce, a następnie w europejskiej centrali tego koncernu w Wiedniu, gdzie był dyrektorem regionalnym. Potem był dyrektorem ds. zasobów ludzkich w AHOLD Polska.Odbył liczne szkolenia i staże specjalistyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zespołów pracowniczych w Polsce i zagranicą (w tym w Wielkiej Brytanii, Japonii, Francji, Szwecji, Austrii, Belgii). Od czerwca 2000 roku był dyrektorem banku w Banku Zachodnim, we wrześniu 2000 roku został członkiem Zarządu Banku Zachodniego, a następnie Banku Zachodniego WBK. Kierował Pionem Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W latach 2012-2013 pełnił funkcję doradcy Prezesa Zarządu ds. połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka rady nadzorczej.

Źródło: GPW

 
Udostępnij artykuł: