Jakub Modrzejewski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Prezes Rady Nadzorczej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Jakub Modrzejewski

Prezes Rady Nadzorczej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Obecnie Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN. Wcześniej zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju, sprawującym nadzór właścicielski nad grupą ponad 240 spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Absolwent Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, w tym w PKO Banku Polskim S.A. oraz Pioneer Pekao TFI S.A., a także w polskich jak i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego.
Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w § 14 ust. 1 Statutu Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Udostępnij artykuł: