Jan Piotrowski w zarządzie Unibepu

Kadry / Tylko u nas

Jan Piotrowski - dyrektor ds. rozwoju spółki Unibep został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko członka zarządu.

Jan Piotrowski - dyrektor ds. rozwoju spółki Unibep został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko członka zarządu.

- Jako dyrektor ds. rozwoju Jan Piotrowski zajmuje się w szczególności pozyskiwaniem zamówień w segmencie krajowego budownictwa kubaturowego - podał Unibep. - Ponadto odpowiedzialny jest za nadzór nad obsługą serwisową zrealizowanych przez spółkę budów w segmencie krajowego budownictwa kubaturowego, a także za organizację pracy i nadzór nad działem jakości.

Jan Piotrowski jest absolwentem inżynierii środowiska na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Białostockiej. Ponadto ukończył podyplomowe studium menedżerskie w zakresie zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W skład Zarządu Unibepu obecnie wchodzą:

  • Leszek Marek Gołąbiecki - prezes,
  • Sławomir Kiszycki - wiceprezes i dyrektor finansowy,
  • Marcin Piotr Drobek - członek zarządu i dyrektor budownictwa.

Źródło: www.budownictwo.wnp.pl

Udostępnij artykuł: