Jan Tygielski o dochodach pozaodsetkowych banków spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza

W jaki sposób bank spółdzielczy może zwiększyć dochody pozaodsetkowe w sytuacji kiedy stopy procentowe są bliskie zera, a klienci z uwagi na pandemię wybierają zdalne kontakty z placówką bankową ‒ pisze dla portalu aleBank.pl Jan Tygielski, Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Jan Tygielski, Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.
Jan Tygielski, Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie. fot. RBS Malanów

W jaki sposób bank spółdzielczy może zwiększyć dochody pozaodsetkowe w sytuacji kiedy stopy procentowe są bliskie zera, a klienci z uwagi na pandemię wybierają zdalne kontakty z placówką bankową ‒ pisze dla portalu aleBank.pl Jan Tygielski, Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

#JanTygielski: Wzrost nasycenia rachunków kanałami elektronicznymi zwiększa dostępność klientów do usług bankowych, szczególnie młodych, u których jest to czasami jedyna forma komunikacji z bankiem #BankiSpółdzielcze #NoweTechnologie #RBSMalanów

Uważam, że możemy zwrócić uwagę na następujące obszary, w których aktywność mogłaby przynieść wzrost dochodów pozaodsetkowych, a tym samym wyniku działalności bankowej:

1. Rozwój ubezpieczeń w ramach współpracy z firmą Generali. Są to ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, upraw rolnych, ubezpieczenia na życie, osób prywatnych oraz ubezpieczenia firm.

Bank pozyskuje w ten sposób znaczną wysokość prowizji w zależności od rodzaju ubezpieczenia. Prowadząc ubezpieczenia w banku korzystamy podwójnie, gdyż jednocześnie ubezpieczenia na życie stosowane są bezpośrednio do zabezpieczenia kredytów konsumenckich. Działalność ubezpieczeniowa praktycznie nie stwarza ryzyka dla banku.

Czytaj także: Na czym chcą zarabiać banki w dobie zerowych stóp procentowych?

2. Pośrednictwo w zakresie leasingu dotyczy współpracy z firmą SGB Leasing. Współpraca ta polega na zaoferowaniu leasingu naszym klientom i przygotowaniu wstępnych warunków, za co bank otrzymuje odpowiednią wielkość prowizji.

Bank może otrzymać prowizję kredytując spółkę leasingową.

3. Wzrost tzw. ukartowienia naszych klientów. Wydanie karty do rachunku klienta to korzyść w postaci opłaty za jej posiadanie, opłaty za korzystanie w obcych bankomatach oraz płatności kartą w punktach handlowych.

Opłaty za posiadanie karty mogą być uzależnione od wielkości oraz ilości operacji dokonanych kartą. Karta to dodatkowy element przywiązania klienta do banku.

Czytaj także: Jak banki spółdzielcze mogą zarobić na technologii?

4. Wzrost nasycenia rachunków kanałami elektronicznymi zwiększa dostępność klientów do usług bankowych, szczególnie klientów młodych, u których jest to czasami jedyna forma komunikacji z bankiem. Tu też jednocześnie pozyskujemy dodatkowe prowizje czy opłaty za dostęp do bankowości elektronicznej, za informacje SMS-owe, limity.

W przypadku konta walutowego funkcjonująca platforma wymiany walut udostępniona klientom, umożliwia uzyskanie dodatkowych  prowizji dla banku.

5. Przegląd i modyfikacja taryfy prowizji i opłat pod kątem podniesienia określonych opłat bankowych np. za prowadzenie rachunku czy za wykonanie określonych czynności. Aktualizacja taryfy prowizji i opłat może też być okazją do promocji określonych produktów przynoszących lepszą prowizję bankowi.

Kończąc, chcę podkreślić, że powyższe działania muszą być zawsze dobrze przemyślane i zaplanowane, a także na bieżąco monitorowane, by można dokonywać efektywnych korekt zwiększających dochody pozaodsetkowe.

Jan Tygielski,

Prezes Zarządu,

Rejonowy Bank Spółdzielczy

w Malanowie.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: