Janet Yellen warunkowo podtrzymuje wolę dalszych podwyżek stóp w USA

Komentarze ekspertów

Rynek stopy procentowej - NBP: Sektor finansowy w Polsce stabilny.Rynek walutowy - Janet Yellen warunkowo podtrzymuje wolę dalszych podwyżek stóp w USA.

Rynek stopy procentowej - NBP: Sektor finansowy w Polsce stabilny.Rynek walutowy - Janet Yellen warunkowo podtrzymuje wolę dalszych podwyżek stóp w USA.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Środa 10 lutego na rynku walutowym przyniosła  spadek kursu  eurodolara z około 1,13 do około 1,12 oraz spadek kursu eurozłotego (z 4,44 do około 4,42). Głównym wydarzeniem dnia było wystąpienie J. Yellen przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów Kongresu USA (w czwartek wystąpienie w Komisją Bankową w Senacie). Zgodnie z oczekiwaniami podtrzymała ona wolę dalszego "stopniowego" podwyższania stóp procentowych zwracając jednak uwagę na ryzyka dla tego scenariusza w przypadku silnego i przedłużającego się umocnienia dolara i/lub silnego spadku cen na amerykańskich giełdach. Zasygnalizowała również, że pogorszenie sytuacji na rynkach wschodzących oraz sektora naftowego może pośrednio spowodować "szersze napięcia" w gospodarce USA. Gołębie sygnały wysłane przez szefową Fed-u znalazły swoje odzwierciedlenie jedynie w zachowaniu kursu EUR/PLN dzięki czemu złoty się umocnił. W przypadku kursu EUR/USD rynek najwyraźniej skupił się na fakcie, że Fed w dalszym ciągu obstaje przy dalszym zacieśnianiu polityki monetarnej, choć z naciskiem na "stopniowość" tego procesu. Chociaż drogi dl marcowej podwyżki stóp w USA pozostają formalnie otwarte to jednak ich prawdopodobieństwo jest w tym momencie raczej niewielkie.

Na koniec pierwszego kwartału zakładamy, że kurs EUR/PLN = 4,37; kurs EUR/USD = 1,13 a kurs USD/PLN = 3,87.

Środa była kolejnym pustym dniem w kalendarzu danych ekonomicznych. Polskie obligacje po dwudniowych wzrostach rentowności, w środę zmieniły kierunek na południowy. Skala umocnienia była jednak niewielka. W dół o 2-5pb przesunęła się zarówno krzywa obligacyjna jak i IRS-owa. 10-letni IRS jest obecnie kwotowany na poziomie 2,32%.

10 lutego w raporcie dotyczącym stabilności sektora finansowego, NBP opublikował szacunki dotyczące kosztów przewalutowania kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. Jak wynika z obliczeń Banku Centralnego restrukturyzacja portfela walutowych kredytów hipotecznych mogłaby kosztować banki nawet 44mld PLN. Oprócz tego z dużym prawdopodobieństwem przyczyniłaby się do znacznego osłabienia złotego oraz obniżenia ratingów Polski. Realizacja prezydenckiego projektu spowodowałaby straty w 70% polskiego sektora bankowego.

Środowisko niskich stóp procentowych nie sprzyja rozwojowi sektora bankowego. Niższa wysokość marży odsetkowej netto,  wzrost kosztów operacyjnych związanych m.in. z funkcjonowaniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, wzrost opłat wnoszonych przez banki na BFG oraz dodatkowe obciążenie fiskalne, tj. opodatkowanie aktywów bankowych kładą się cieniem na zyskach tego sektora. Powodują także osłabienie zdolności sektora bankowego do tworzenia buforów kapitałowych, ograniczając tym samym jego odporność. Według NBP stabilność  sektora finansowego w Polsce nie jest zagrożona, ale notujemy obecnie w Europie przypadki ciężkiej sytuacji banków np. we Włoszech gdzie już 18% należności tych instytucji nie jest spłacana w terminie. Polska jest na razie w dużo lepszej sytuacji chociażby ze względu na wciąż silne parametry polskiej gospodarki, ale należy pamiętać, że jest to system naczyń połączonych i w razie globalnych szoków, każdego uczestnika rynku (choć w różnym stopniu) dosięgną konsekwencje.

Marta Dziedzicka
Jarosław Kosaty
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych

Udostępnij artykuł: