Firlicińska Janina

F

Janina Firlicińska - prezes zarządu Cuprum-Bank S.A., przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZBP, przewodnicząca Sekcji Banków Średnich przy ZBP

Janina Firlicińska - prezes zarządu Cuprum-Bank S.A., przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ZBP, przewodnicząca Sekcji Banków Średnich przy ZBP

 

Udostępnij artykuł: