Janina Goss

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

 • 1974 - ukończona aplikacja radcowska
 • 1962 -1968 Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2016 członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
 • od 2016 członek Rady Nadzorczej PGE S.A.
 • od 07.2012 r. członek zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. w Warszawie
 • 08.2009 - 04.2010 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A.
 • 04.2006 - 07.2009 członek Rady Nadzorczej TVP S.A., w tym przez okres ok. 2 lat przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • 01.1991 - 06.2003 radca prawny w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi
 • 11.1990 - 06.2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
 • 04.1975 - 12.1986 radca prawny w Wojewódzkim Banku Gospodarki Żywnościowej w Łodzi
 • 07.1968 - 08.1990 praca w Zarządzie Społem WSS w Łodzi i od grudnia 1974 r. radca prawny

Według złożonego oświadczenia p. Janina Goss, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: