Jaromir Pelczarski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa Bank BNP Paribas

Jaromir Pelczarski
Jaromir Pelczarski. Fot. BNP Paribas

Wiceprezes Zarządu Obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa Bank BNP Paribas

Nadzoruje obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa, w tym Pion Nowych Technologii, Architektury i Wsparcia IT, Pion IT dla Funkcji Centralnych, Pion Rozwoju IT Bankowości Korporacyjnej i Rynków Kapitałowych, Pion Rozwoju Systemów IT dla Klienta Detalicznego, Departament Zarządzania Portfelem Projektów i Organizacji IT, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Ciągłością Działania.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a następnie uzyskał dyplom Executive MBA École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu oraz Uniwersytetu w Bristolu.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 r. w FX Applied Computer Technology Ltd. Od 1994 r. związany był z BNP Paribas Bankiem Polska (najpierw Pierwszym Polsko-Amerykańskim Bankiem, a następnie Fortis Bankiem Polska), początkowo jako specjalista i starszy specjalista ds. informatycznych, zaś w latach 1995-2001 dyrektor Departamentu Informatyki. Od 2001 r. do 2003 r. jako dyrektor ds. Systemów Informatycznych, Administracji i Bezpieczeństwa nadzorował jednostki odpowiedzialne za zarządzanie systemami informatycznymi, administrację, bezpieczeństwo, inwestycje i zakupy. W latach 2007-2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Dominet Bank. Ponadto, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Banku Polska oraz dyrektora Obszaru Operacji i Wsparcia Biznesu. Od 2015 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za obszar Operacji i Wsparcia Biznesu, zaś od grudnia 2018 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za obszar Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna.

Pan Jaromir Pelczarski spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.

Źródło: BNP Paribas
Udostępnij artykuł: