Jarosław Janas

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Sekretarz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Sekretarz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Wrocławski adwokat i doktor nauk prawnych. W latach 2009-2010 prowadził badania na University of Exeter School of Law (UK) w przedmiocie brytyjskiej służby zdrowia, co zaowocowało pracą doktorską pt. Prywatyzacja brytyjskiego sektora publicznego na przykładzie National Health Service.

Przedsiębiorca nieprzerwanie od 1999 roku, nauczyciel akademicki, członek zarządu Fundacji Sancta Familia we Wrocławiu od 2005 r., Przewodniczący Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Bartoszowice-Dąbie w latach 2009-2013, wolontariusz Polish Home Ilford Park (UK) 2009-2010, członek Wrocławskiej Rady ds. Budżetu Obywatelskiego w latach 2015-2017, od 2016 roku członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (Skarb Państwa) oraz ekspert w dziedzinie reformy służby zdrowia (2018). W latach 2011-2018 autor artykułów naukowych w przedmiocie prawa brytyjskiego, prywatyzacji sektora publicznego, sądowej kontroli administracji publicznej, prawa ochrony zdrowia. Blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu.

Udostępnij artykuł: