Jarosław Niemirowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu WARTA S.A.

Fot. TUnŻ WARTA S.A.

Wiceprezes Zarządu WARTA S.A.

Jest absolwentem Szkoły Nauk Ścisłych w Warszawie. W 2001 r. został wpisany do Rejestru Aktuariuszy.

Z branżą ubezpieczeniową związany od 1998 r., kiedy to dołączył do Fiat Ubezpieczenia (obecnie Benefia), gdzie w latach 2001-2004 pełnił funkcję Głównego Aktuariusza. W czerwcu 2005 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Aktuariatu i Reasekuracji w Uniqa. Szeregi Warty zasilił w czerwcu 2011 r., zostając Dyrektorem Zarządzającym Departamentu Rozwoju Produktów Komunikacyjnych oraz Doradcą Zarządu ds. Matematyki Klienta.

W tym czasie zrealizował liczne, strategiczne projekty Warty. Do najważniejszych z nich należy m.in. wdrożenie innowacyjnego systemu taryfikacji on-line czy koordynacja procesu dual brandingu.

Funkcję wiceprezesa zarządu TUiR WARTA S.A. oraz TUnŻ WARTA objął w lipcu 2016 r.

Udostępnij artykuł: