Jarosław Wróbel

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Ds. Inwestycji I Innowacji Grupa LOTOS S.A.

Jarosław Wróbel
Fot. Grupa LOTOS S.A.

Wiceprezes Zarządu Ds. Inwestycji I Innowacji Grupa LOTOS S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. XI kadencji od 28 maja 2021 roku. Wcześniej funkcję tę pełnił od 2 marca 2021 roku, wchodząc w skład Zarządu X kadencji.

Absolwent studiów magisterskich oraz studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego w energetyce na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Posiadacz dyplomu Executive MBA (Uniwersytet Gdański i RMS Erasmus University), a także certyfikatu Post-MBA w zakresie strategicznego zarządzania finansami (Uniwersytet Gdański i SBS Swiss Bussiness School).

Od 1992 roku związany z energetyką. W latach 1993-1999 pracował w Elektrociepłowni „Będzin” S.A., gdzie odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego procesu prywatyzacji kapitałowej w polskiej elektroenergetyce.

Od 2002 roku związany z Grupą Kapitałową PGNiG S.A. W latach 2003-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w której był pomysłodawcą i sponsorem programu wdrożenia Zintegrowanej Platformy wspomagającej obsługę procesów na bazie rozwiązań ERP i CIS (ang. Customer Information System). W latach 2016-2018 Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a w latach 2020-2021 Przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, która pod jego kierownictwem opracowała i wdrożyła strategiczny pakiet zmian dla polskiego gazownictwa dystrybucyjnego na lata 2016–2022, zwany konstytucją dla gazownictwa.

W latach 2018-2020 Prezes Zarządu spółki ORLEN Południe S.A., gdzie był współtwórcą oraz Sponsorem Programu budowy biorafinerii na bazie Rafinerii w Trzebini oraz Rafinerii w Jedliczu, będącej centrum kompetencyjnym w zakresie biokomponentów oraz biopaliw dla Grupy Kapitałowej Orlen S.A.

Od 10 stycznia 2020 roku do 1 marca 2021 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. oraz członka Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway AS. Od 28 października do 12 listopada 2020 roku pełnił obowiązki Prezesa Zarządu PGNIG S.A.

Źródło: Grupa LOTOS S.A.
Udostępnij artykuł: