Jawność płac w NBP: Senat przyjął ustawę

Prawo i regulacje

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Senat z jedną poprawką przyjął ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP) oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (projekty poselskie).

Ustawa umożliwia m.in. ujawnienie zarobków kadry kierowniczej i reguluje wysokość jej wynagrodzeń #NBP #wynagrodzenia @nbppl

“Ustawa umożliwia m.in. ujawnienie zarobków kadry kierowniczej i reguluje wysokość jej wynagrodzeń. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, oprócz wiceprezesów i członków zarządu NBP nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60%) wynagrodzenia prezesa NBP. Uchwała zarządu NBP dotycząca zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Publikowana ma być także wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy” – podał Senat.

Czytaj także: Zarobki w NBP: polityczne spory zagrażają stabilności banku centralnego >>>

“Ujawnione zostaną także zarobki osób sprawujących te funkcje w latach 1995-2018. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Wprowadzona poprawka koryguje błędne odesłanie” – czytamy także.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: