Jawność wynagrodzeń w NBP: Sejm przyjął nowelizację ustawy

Prawo i regulacje

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP) oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP) oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

Ustawa umożliwia m.in. ujawnienie zarobków kadry kierowniczej i reguluje wysokość jej wynagrodzeń #NBP #wynagrodzenia @nbppl

Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy, która koryguje błędne odesłanie. Zgodnie z dyspozycją art. 4 rozpatrzonej ustawy, zarząd Narodowego Banku Polskiego powinien dostosować zasady wynagradzania pracowników Narodowego Banku Polskiego do zasad określonych w art. 66 ust. 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim, w brzmieniu nadanym art. 2, a nie w brzmieniu nadanym art. 1, rozpatrzonej ustawy.Czytaj także: Ustawa o jawności płac w NBP. Instytut Staszica: przepisy zagrożą bankowi centralnemu i stabilności złotego >>>

Ustawa umożliwia ujawnienie zarobków kadry kierowniczej

Jak podał wcześniej Senat, ustawa umożliwia m.in. ujawnienie zarobków kadry kierowniczej i reguluje wysokość jej wynagrodzeń. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, oprócz wiceprezesów i członków zarządu NBP nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60%) wynagrodzenia prezesa NBP. Uchwała zarządu NBP dotycząca zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Publikowana ma być także wysokość wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

Ujawnione zostaną także zarobki osób sprawujących te funkcje w latach 1995-2018. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Wprowadzona poprawka koryguje błędne odesłanie, podano także.Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: