Jerzy Bańka: Nowa regulacja spełni oczekiwania rynku

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Jerzy Bańka - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Jerzy Bańka - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Jerzy Bańka: Odwrócony kredyt hipoteczny polega na tym, że bank wypłaca z góry albo jednorazowo albo w ratach miesięcznych określoną kwotę odpowiadającą części wartości nieruchomości, a zaspokaja się dopiero po śmierci seniora, rozliczając ewentualną nadwyżkę ze spadkobiercami. Obecnie w Polsce funkcjonują produkty podobne, które eksperci określają mianem produktów sprzedażowych. Różną się tym od odwróconego kredytu hipotecznego, że od razu w momencie zawarcia umowy dochodzi do przeniesienia własności tejże nieruchomości na fundusz hipoteczny. Z pełnym ryzykiem co do tego, czy będzie zachowana ciągłość wypłaty renty dożywotniej. Produkty te są oferowane w oparciu o regulacje kodeksu cywilnego, która przewidziana jest dla indywidualnych przypadków alimentacyjnych - szczególnie w stosunkach wiejskich, gdzie osoba starsza przenosi własność nieruchomości na osoby bliskie w zamian za świadczenia dożywotnie.

Maciej Małek: Na czym polega przewaga tego rozwiązania, które ma uregulować ustawa?

Jerzy Bańka: Ustawa gwarantuje seniorowi bezpieczeństwo co do ciągłości wypłat, wiarygodność co do wyceny tejże nieruchomości oraz spełnienie wszelkich wymogów informacyjnych oraz to, że to państwo nadzoruje cały system bankowy, czyli Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku funduszy hipotecznych podmioty te nie są objęte nadzorem państwowym.

MM: Czy projekt przewiduje uwzględnienie interesu prawnego spadkobierców beneficjenta takiej umowy?

JB: To niezwykle ważne, jako że życie człowieka nie sposób zaplanować. Gdy dochodzi do śmierci seniora bank jest zobowiązany rozliczyć nadwyżkę wartości nieruchomości nieskonsumowanej ze spadkobiercami. W przypadku modelu sprzedażowego oferowanego przez fundusze hipoteczne spadkobiercy nie mają żadnych możliwości partycypowania w tychże kosztach.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Jerzy Bańka: Nowa regulacja spełni oczekiwania rynku"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: