Jerzy Bańka: O konsekwencjach wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

Aktualności

O konsekwencjach wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zmieniającego ubiegłoroczne postanowienie Sądu Rejonowego, który dopuścił „odfrankowanie“ walutowego kredytu mieszkaniowego przy utrzymaniu jednocześnie stawki LIBOR

O konsekwencjach wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zmieniającego ubiegłoroczne postanowienie Sądu Rejonowego, który dopuścił „odfrankowanie“ walutowego kredytu mieszkaniowego przy utrzymaniu jednocześnie stawki LIBOR

Można powiedzieć, że ten wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie będzie przełomowy i będzie miał duże znaczenie dla kształtowania się linii orzeczeń sądów powszechnych w sprawach kredytów frankowych. Wyrok uchylił, zmienił jednocześnie wyrok Sądu Rejonowego z ubiegłego roku, który to dokonał "odfrankowania" kredytu pozostawiając oprocentowanie wedle indeksu LIBOR, co zostało w chwili obecnej całkowicie zakwestionowane, uznane za niedopuszczalne. Nie może być tak, że kredyt udzielony w złotych oprocentowany będzie według stawki LIBOR, która na ten moment ma wskaźnik ujemny.Uważamy, że ten wyrok jest o tyle ważny, że potwierdza dopuszczalność waloryzacji, czyli indeksacji, denominacji kredytu do obcych walut. Będzie więc miał nowe znaczenie. To ograniczy, osłabi chęć klientów do występowania na drogę sądową bo to nie jest sposób regulowania tak trudnych, złożonych relacji między bankiem, a klientem.

Będzie to miało prawdopodobnie wpływ na działania legislacyjne polskiego parlamentu co do pomysłów na uregulowanie sprawy drogą ustaw. Stanowisko Komitetu Stabilności Finansowej powinno być decydujące i wierzymy, że będzie miało największe znaczenie – co najwyżej zmiana w ustawie pomocowej, która pozwoli na uruchomienie środków zgromadzonych przez banki, w wysokości 600 mln złotych, częściowo także na wspomożenie procesów restrukturyzacji kredytów w sytuacjach kiedy klienci są w złej sytuacji finansowej. Dotyczyć to powinno tylko tej wąskiej grupy klientów.Rozmowa wideo dostępna na kanale youtube

Udostępnij artykuł: