Jerzy Bańka: O projekcie zmian w zakresie umów o kredyty walutowe, który został przygotowany w kancelarii Prezydenta RP

Multimedia

Wypowiedź dla alebank.pl: Jerzy Bańka  - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Jerzy Bańka: Projekt, który został przygotowany w kancelarii Prezydenta, który dotyczy zmian w zakresie umów o kredyty walutowe jest w naszej ocenie niezgodny z postanowieniami Konstytucji w wielu obszarach. Narusza przede wszystkim zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej a także szereg innych przepisów Konstytucji.

W tej chwili dysponujemy ekspertyzą przygotowaną przez prof. Marka Chmaja, która w sposób poszerzony i pogłebiony wskazuje uchybienia i naruszenia Konstytucji. Ufamy, że w toku dalszych prac nad projektem – pamiętajmy, że nie jest on bezpośrednio sygnowany przez prezydenta, to projekt, który powstał w ramach grupy roboczej frankowiczów i urzędników kancelarii Prezydenta –  w toku konsultacji, którym projekt będzie poddany naruszenia Konstytucji będą usunięte.

Wierzymy w to, że ta inicjatywa upadnie, będzie wycofana. Trudno sobie wyobrazić, aby wprowadzać w Polsce tak daleko ingerujące w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej akty ustawodawcze, które ponad to powodować będą absolutną destabilizację polskiego sektora finansowego.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=xyGV_-MbxSA

Źródło: aleBank.pl

Udostępnij artykuł: