19.09.2017 – Jerzy Bańka

Powiedzieli

Banki nie chcą więcej płacić na SKOKI.

Banki nie chcą więcej płacić na SKOKI.

Musimy pamiętać o tym, że do tej pory ze środków zgromadzonych w Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym przez sektor bankowy wydatkowano na ten cel 4 mld 200 mln złotych. 
To jest ogromna kwota, która pochodzi z naszych oszczędności, z oszczędności 
obywateli - klientów banków. Nie ma żadnego uzasadnienia dla utrzymania wadliwej 
regulacji o charakterze moral hazard,  w wyniku której polskie banki i ich klienci płacą 
za nieodpowiedzialne zarządzanie w sektorze SKOK, za jego nieefektywność i nietrzymanie 
standardów w zakresie zarządzania ryzykiem i odpowiedzialnego kredytowania. 
To wymaga zmiany.

Jerzy Bańka

Wiceprezes, Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: