Jerzy Kropiwnicki z RPP: inflacja w 2020 r. może wynieść 4 do 5 proc.

Gospodarka

Jerzy Kropiwnicki
By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52422515

W 2020 r. inflacja w Polsce może wynieść 4 do 5 proc. - powiedział w środę w Radiu Łódź członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Ekonomista podtrzymał wcześniej wyrażany postulat, że w 2021 r. stopy procentowe będą musiały być stopniowo podwyższane.

Jerzy Kropiwnicki z #RPP: obawiam się, że #inflacja w 2020 r. może wynieść ok. 4-5 proc. #ceny @nbppl

„W tej chwili inflacja jest znacząca (…). Obawiam się, że w tym roku ona będzie (wynosić – przyp. red.) mniej więcej 4 do 5 proc., a więc znacznie powyżej tego, co większość ekonomistów uważałoby za dopuszczalny (poziom – przyp. red.) i, można powiedzieć, kompensowany przez wzrost płac” – powiedział.

Czytaj także: Jerzy Kropiwnicki: w 2021 roku i kryzys, i inflacja >>>

Nie będzie podwyżki stóp procentowych w tym roku?

„Nie przewiduję jednak, żeby stopy procentowe w tym roku rosły, chociaż pewnie w następnym roku powinny stopniowo się zwiększać” – dodał.

Według lipcowej projekcji NBP inflacja w 2020 r. średniorocznie może wynieść 3,3 proc. W lipcu inflacja wzrosła o 3,1 proc. rdr.

Czytaj także: Eugeniusz Gatnar z RPP: należy rozważyć podwyżkę głównej stopy procentowej >>>

Co wpływa na wzrost inflacji?

Wśród proinflacyjnych czynników Kropiwnicki wymienił: odłożony popyt, wzrost wydatków socjalnych (w tym rządową pomoc antykryzysową, waloryzacje płac), którym nie odpowiada wzrost produkcji, wzrost cen usług turystycznych.

Według Kropiwnickiego, poziom produkcji przemysłowej w Polsce sprzed pandemii nie zostanie osiągnięty w 2021 r.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: