Jerzy Kurella pokieruje pracami Zarządu PGNiG SA

Kadry

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA zdecydowała o wykonywaniu przez obecnego Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, Pana Jerzego Kurellę, obowiązków Prezesa Zarządu do czasu wyboru Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA zdecydowała o wykonywaniu przez obecnego Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, Pana Jerzego Kurellę, obowiązków Prezesa Zarządu do czasu wyboru Prezesa Zarządu.

W ramach nowych obowiązków Wiceprezes Jerzy Kurella sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie m.in.: planowania i realizacji polityki handlowej Spółki, poszukiwania i wydobycia węglowodorów w kraju i poza jego granicami, pozyskania gazu, przygotowania i nadzoru nad realizacją Strategii GK PGNiG, kreowania polityki regulacyjnej, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa GK  PGNiG, marketingu i komunikacji, audytu i kontroli, kompleksowej obsługi prawnej oraz sprawowania nadzoru właścicielskiego w ramach GK PGNiG.

Pan Jacek Murawski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie m.in.: realizacji celów strategicznych Spółki w aspekcie ekonomicznym i finansowym, planowania i kontroli polityki inwestycyjnej w zakresie finansowym oraz kształtowania polityki inwestycyjnej, w tym przygotowania i realizacji planu inwestycyjnego Spółki.

Pan Mirosław Szkałuba, Wiceprezes Zarządu ds. IT sprawuje nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie m.in.: planowania, rozwoju i funkcjonowania systemów informatycznych Spółki, administrowania majątkiem Spółki z wyłączeniem majątku sieciowego, górniczego i podziemnych magazynów gazu oraz w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników i innymi organizacjami pracowniczymi.

Źródło: www.pgnig.pl

Udostępnij artykuł: