Jerzy Kwieciński o Pakiecie dla małych miast

Powiedzieli

8 października 2019 r. minister Jerzy Kwieciński przedstawił działania na rzecz ożywienia małych ośrodków miejskich.

Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju
Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju Fot. aleBank.pl

8 października 2019 r. minister Jerzy Kwieciński przedstawił działania na rzecz ożywienia małych ośrodków miejskich.

- Małe miasta to 70 proc. ogółu miast. Ich problemy to wyludnienie,  wysokie bezrobocie, małe dochody i trudności transportu zbiorowego. Duże aglomeracje odbierają inwestycje i kadry. Jak chcemy to zmienić.? 10 proc. środków z drugiego filaru Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i polityki regionalnej skierować do tych miast. Główny akcent polityk krajowych z Polską cyfrową także skierujemy do tych ośrodków - mówił minister.- Będziemy organizować dedykowane koperty-konkursy wzorem programu dla średnich miast. Główne akcenty to przedsiębiorczość, edukacja zawodowa, dostępność transportowa, strategia niskoemisyjna. Będziemy promować współpracę z większymi ośrodkami i rewitalizację. Program jest odpowiedzią na postulaty włodarzy małych ośrodków - zakończył swoje wystąpienie Jerzy Kwieciński.Na pytanie portalu aleBank.pl: Dlaczego teraz są podejmowane działania nakierowane na małe i średnie miasta? - Jerzy Kwieciński odpowiedział, że nowa perspektywa finansowa UE otwiera nowe możliwości, podczas gdy w minionym czteroleciu działaliśmy w warunkach alokacji wynegocjowanych przez poprzedników środków, którzy doposażyli politykę spójności kosztem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Jerzy Kwieciński

minister finansów, inwestycji i rozwoju

 
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: