Jerzy Pruski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Getin Noble Banku

Kadry

Jerzy Pruski złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Getin Noble Banku (GNB) oraz udziału w zarządzie banku ze skutkiem na dzień 25 lutego 2021 roku, podał Bank.

Jerzy Pruski
By Grzegorz Gołębiowski - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58363380

Jerzy Pruski złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Getin Noble Banku (GNB) oraz udziału w zarządzie banku ze skutkiem na dzień 25 lutego 2021 roku, podał Bank.

"Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że dziś tj. 25 lutego 2021 r. powziął informację o złożeniu rezygnacji przez Pana Jerzego Pruskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku oraz udziału w Zarządzie Banku ze skutkiem na dzień 25 lutego 2021 r."

Przyczyny rezygnacji nie zostały ujawnione.

Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) powołała Jerzego Pruskiego na wiceprezesa zarządu w połowie stycznia 2021 roku.

Czytaj także: KNF: Getin Noble Bank ma lepszą niż Idea Bank sytuację kapitałową i płynnościową

Jerzy Pruski od listopada 2018 do grudnia 2020 roku pełnił funkcję wiceprezesa Idea Banku.

2017 – 2018   Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A.           

2017 – 2019   Przewodniczący Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.   

2017 – 2018   Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.   

2016 – 2017   Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów  Polskich

2010 – 2015   doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego

2012 – 2015   Przewodniczący Rady Wykonawczej i Prezes International Association of Deposit Insurers

2013 – 2016   członek Komitetu Stabilności Finansowej, a w 2015-2016 członek Resolution Committee (European Banking Authority)

2009 – 2016   Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

2008 – 2009   Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

1998 – 2004   Członek Rady Polityki Pieniężnej

2004 – 2008   Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Reprezentował NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Economic and Financial Committee.

1991 – 1997   pracował w LG Petro Banku SA, m.in. na stanowisku wiceprezesa Zarządu.

Czytaj także: Fitch Ratings obniżył ratingi Getin Noble Banku w związku z naruszeniem normy kapitałowej

Historia Getin Noble Banku sięga 2004 roku. Wtedy to, w wyniku przekształcenia należącego do Getin Holding Górnośląskiego Banku Gospodarczego powstał Getin Bank. W grudniu tego samego roku Getin Bank przejął Bank Przemysłowy w Łodzi.

Rok później zakończona została transakcja zakupu Wschodniego Banku Cukrownictwa przez Getin Holding. W marcu 2006 oddziały Wschodniego Banku Cukrownictwa zostały włączone do sieci sprzedaży Getin Banku, natomiast licencja bankowa oraz kapitały spółki posłużyły jako podstawa do stworzenia Noble Banku, pierwszej instytucji finansowej w Polsce od początku dedykowanej usługom Private Banking.

W 2009 roku została podjęta strategiczna decyzja o fuzji dwóch banków należących do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Leszka Czarneckiego. Zgodnie z filozofią grupy, celem fuzji było m.in. ograniczenie kosztów finansowania obu banków oraz pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Za kluczową należy na pewno uznać podjętą w owym czasie decyzję o zachowaniu odrębności obu bardzo rozpoznawalnych marek oraz struktur: Getin Banku i Noble Banku. Jak to miało miejsce wcześniej, Getin Bank reprezentuje pion bankowości detalicznej, natomiast produkty i usługi pod marką Noble Bank przeznaczone są dla najzamożniejszych klientów.

Powstały w styczniu 2010 roku Getin Noble Bank od razu znalazł się w gronie dziesięciu największych banków w Polsce. 1 czerwca 2012 r. nastąpiło prawne połączenie Get Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A.

Bank jest notowany na GPW.

Czytaj także: Getin Noble Bank utworzył 110 mln zł rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi

Udostępnij artykuł: