Jerzy Różyński prezesem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych na następną kadencję

Kadry

XXII Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków (KZBS) zakończyło obrady i wybrało organy Związku. Członkowie KZBS zdecydowaną większością głosów ponownie powierzyli Jerzemu Różyńskiemu funkcję Prezesa zarządu KZBS.

Wybrano również siedmioosobową Radę Związku z uwzględnieniem parytetów dla zrzeszeń banków spółdzielczych (SGB i BPS). Nowe władze KZBS stoją wobec istotnych wyzwań, którym musi podołać środowisko spółdzielczości bankowej. Biorąc jednak pod uwagę sukces, z jakim zarząd KZBS rozwiązał problemy finansowo – prawne na początku poprzedniej kadencji, obecnie również sprosta wyzwaniu zintegrowania środowiska.

Źródło: KZBS

Udostępnij artykuł: