Jerzy Zań

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Bank Ochrony Środowiska S.A.

Jerzy Zań. Fot. BOŚ Bank

Wiceprezes Zarządu Bank Ochrony Środowiska S.A.

W Banku Ochrony Środowiska na stanowisku wiceprezesa Zarządu nadzoruje obszar biznesowy banku, w tym centra biznesowe, finansowanie projektów ekologicznych i strukturalnych, rozwój produktów oraz faktoring. Pełni funkcje Pierwszego Wiceprzewodniczącego Komitetu Kredytowego Centrali, Wiceprzewodniczącego Komitetu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Członka Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze bankowym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość) oraz studiów MBA na University of Minnesota Carlson School of Management. Od 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, ofertą produktową, dochodowością, back office, customer service oraz strukturyzacji i wdrażaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. Pasjonat digitalizacji, nowych technologii i ich zastosowań w bankowości w celu zwiększenia sprzedaży oraz podniesienia efektywności. Wiedzę z tego zakresu wykorzystywał pracując dla mBanku, Banku BPH S.A., Banku Pekao S.A., oraz ING Bank N.V.

Udostępnij artykuł: