Jesienią br. Fundacja „Jesteśmy Zmianą” we współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą uruchamia nowy kierunek kształcenia:

Polecamy

Wszechnica - Nawigatorzy jutra(roczne studium)

Wszechnica - Nawigatorzy jutra(roczne studium)

Do Wszechnicy na Nawigatorów jutra zapraszamy społeczników: związkowców, samorządowców, aktywistów, działaczy stowarzyszeń i fundacji oraz wszystkich, którzy chcą współtworzyć z nami nową "Pierwszą Kadrową".

Celem Nawigatorów jest poszerzenie stanu wiedzy społeczno-gospodarczej oraz samoświadomości słuchaczy i przygotowanie ich do współtworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej w duchu wartości etycznych.

Proponujemy interdyscyplinarny, nowatorski i spójny program, który wpłynie na kierunek Twojego rozwoju osobistego, a także na kierunek rozwoju Twojej rodziny, społeczności, gminy, miasta, kraju, świata.

W trakcie studiów:

  • zrozumiesz rzeczywiste mechanizmy funkcjonowania obecnego systemu gospodarczego; dowiesz się, jak kształtuje on ludzką świadomość;
  • poznasz alternatywne sposoby gospodarowania, które nie degradują człowieka, a spełniają swoją gospodarczą rolę;
  • uzyskasz możliwość szerokiego, holistycznego, syntetycznego, bardziej świadomego widzenia rzeczywistości;
  • poznasz centralne problemy współczesnego świata wraz z przykładami proponowanych i zastosowanych rozwiązań.

Liczymy na to, że słuchacze włączą się aktywnie w dokumentowanie przebiegu studiów poprzez tworzenie materiałów video i tekstowych oraz współtworzenie strony internetowej Nawigatorów jutra. W ten sposób będą mogli zdobyć praktykę z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego.

Nauka w ramach programu Nawigatorzy jutra zakończy się rozmową podsumowującą (bez wystawiania ocen), w której wykładowcy pomogą słuchaczowi określić stopień samorozwoju oraz poziom zdobytej wiedzy i umiejętności. O zaliczeniu roku może też decydować uczestnictwo w grupach projektowych i realizacja projektu (np. stworzenie teoretycznego modelu ekonomicznego), świadcząca o umiejętnościach współdziałania słuchaczy miedzy sobą.

Sposób prowadzenia zajęć

W ramach Nawigatorów słuchacze, przy nieinwazyjnym wsparciu ze strony wykładowcy, sami budują swoją wiedzę na temat społeczeństwa i gospodarki. Stawiają diagnozy dotyczące jej stanu i szukają możliwych do realizacji sposobów naprawienia jej mankamentów. Naszym celem nie jest przekazanie słuchaczom gotowych pakietów informacji, lecz nauczenie ich krytycznego myślenia i sposobów samodzielnego docierania do rzetelnej wiedzy.

Absolwenci

Chcemy, aby nasi słuchacze w trakcie studiów poszerzyli swoją wewnętrzną świadomość dotyczącą stylu życia. Chcemy odejść od konsumpcyjnych wzorców oferowanych nam przez współczesność i poszukać innych postaw i wartości, które mogą być i są rzeczywistą osią stworzenia nowego stylu życia w wymiarze gospodarczo-społecznym.

Wykładowcy 

Zajęcia prowadzą wykładowcy Warszawskiej Szkoły Zarządzania oraz osoby od lat zaangażowane w działania wspomagające rozwój własny i społeczny.

Informacje praktyczne 

Program Nawigatorów jutra trwa 10 miesięcy i obejmuje 200 godzin zajęć obowiązkowych oraz zajęcia fakultatywne. Odbywają się one w 4-dniowych sesjach, raz w miesiącu, w dni powszechnie od poniedziałku do czwartku.

O przyjęciu do Wszechnicy decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

Nabór rozpoczynamy 15 czerwca br. Rok akademicki zacznie się 1 października 2013 r.

Czesne za studia wynosi: 1500 zł.

Zajęcia odbywają się w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej, 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: ag@jestesmyzmiana.pl

W zgłoszeniu należy zawrzeć podstawowe dane osobowe oraz krótką informację o swoich podstawowych zainteresowaniach.

Źródło: Fundacja "Jesteśmy Zmianą"

Udostępnij artykuł: