Jeśli lobbing, to na rzecz wspólnego interesu polskiej gospodarki

BANK 2016/12

Polski sektor bankowy wspiera gospodarkę na wiele sposobów. Dzięki temu jest ona bezpieczna i może stabilnie się rozwijać.

Paweł Minkina
Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

Usystematyzowanie i określenie roli, jaką spełnia samorząd bankowy w ostatnim 25-leciu, wymagałby przekrojowego opracowania opisującego rozwój i modernizację polskiej bankowości oraz ukazującego dynamikę zmian zachodzących w krajowej gospodarce. Praca taka byłaby z pewnością ciekawym opisem procesu współtworzenia istotnej części gospodarki, jaką jest bankowość, jak również opisem swoistego procesu symbiozy pomiędzy rozwojem banków a wzrastaniem państwa. Jednakże wnikliwa relacja zmian, jakie zachodziły w minionym ćwierćwieczu musiałaby zdecydowanie wykraczać poza normy artykułu prasowego. Obchody dwudziestopięciolecia samorządu bankowego skłaniają jednak do przypomnienia kilku obszarów, które składają się na dorobek izby gospodarczej, jaką jest Związek Banków Polskich.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: