Jeśli lobbing, to na rzecz wspólnego interesu polskiej gospodarki

BANK 2016/12

Polski sektor bankowy wspiera gospodarkę na wiele sposobów. Dzięki temu jest ona bezpieczna i może stabilnie się rozwijać.

Polski sektor bankowy wspiera gospodarkę na wiele sposobów. Dzięki temu jest ona bezpieczna i może stabilnie się rozwijać.

Paweł Minkina
Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

Usystematyzowanie i określenie roli, jaką spełnia samorząd bankowy w ostatnim 25-leciu, wymagałby przekrojowego opracowania opisującego rozwój i modernizację polskiej bankowości oraz ukazującego dynamikę zmian zachodzących w krajowej gospodarce. Praca taka byłaby z pewnością ciekawym opisem procesu współtworzenia istotnej części gospodarki, jaką jest bankowość, jak również opisem swoistego procesu symbiozy pomiędzy rozwojem banków a wzrastaniem państwa. Jednakże wnikliwa relacja zmian, jakie zachodziły w minionym ćwierćwieczu musiałaby zdecydowanie wykraczać poza normy artykułu prasowego. Obchody dwudziestopięciolecia samorządu bankowego skłaniają jednak do przypomnienia kilku obszarów, które składają się na dorobek izby gospodarczej, jaką jest Związek Banków Polskich.

Trudne lata dziewięćdziesiąte

Od początku swojego funkcjonowania samorząd bankowy postawił przed sobą ambitne zadania związane z dynamicznym rozwojem krajowej bankowości w trakcie kluczowych przekształceń ustrojowych kraju. Polskie banki na początku transformacji musiały się zmierzyć z typowymi problemami wczesnego stadium zmian ustrojowych. Wyzwaniem dla Związku Banków Polskich była duża dynamika przebudowy struktury krajowej bankowości. Rekonstrukcji tej towarzyszyły szerokie modyfikacje o charakterze prawnym i regulacyjnym. Liberalizacja prawa bankowego przyczyniła się do prywatyzacji sektora połączonej ze znaczącym wzrostem liczby działających banków. Zmiany dotyczące rynku bankowego nie przełożyły się jednak na jego jakość, doprowadziły jedynie do konieczności restrukturyzacji części instytucji. Jej koszty były jednak zdecydowanie niższe niż w innych krajach Europy Środkowej w tym okresie. Wydarzenia początku lat dziewięćdziesiątych były pierwszą lekcją, która z perspektywy czasu wzmocniła krajowy sektor bankowy, wymusiła większą aktywność samorządu bankowego, a w konsekwencji zaowocowała powstaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dostosowywanie się do nowych realiów

Trudny początek lat dziewięćdziesiątych związany był również z koniecznością dostosowywania infrastruktury sektora bankowego do nowych realiów gospodarczych. Potrzeba stworzenia sprawnych instytucji wspierających funkcjonowanie i rozwój usług finansowych była kolejnym etapem, którego koordynatorem okazał się samorząd bankowy. Przy współudziale ZBP powstały takie instytucje infrastruktury bankowej, jak: Bankowa Spółka Prawnicza (obecnie Centrum Prawa Bankowego i Informacji), Krajowa Izba Rozliczeniowa, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Biuro Informacji Kredytowej, Telbank (obecnie Exatel), First Data Polska czy BIG InfoMonitor.

Związek Banków Polskich starał się być instytucją inicjującą i wspierającą powstanie licznych projektów międzybankowych. Kolejne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: