„Jest naturalna przestrzeń do współpracy z bankami”

Komentarze ekspertów

Rozmowa z Leszkiem Niedałtowskim, Wiceprezesem, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

Rozmowa z Leszkiem Niedałtowskim, Wiceprezesem, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

- Trudno w tej sytuacji znaleźć złoty środek, który pokazywałby miejsce brokera w procesie związanym z ucywilizowaniem bancassurance. Broker z jednej strony reprezentuje interesy klienta - zatem rodzi się pytanie kto jest klientem - bank czy klient banku? Z drugiej strony w tym procesie broker z racji usytuowania w systemie prawnym nie ma możliwości prowadzenia bezpośrednio sprzedaży. Myślę, że nie ma lepszej instytucji niż broker, który przestrzegając reguł prawnych, których KNF - nadzorca - wymaga, realizuje misję wynikającą z rekomendacji. Od pewnego czasu przyglądamy się jak rekomendacje ewoluują. Jesteśmy pełni uznania dla bratnich Izb czyli Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń - reprezentuję również Polską Izbę Brokerów Ubezpieczeniowych i z dużym uznaniem patrzymy na ich działania, które zmierzają w sposób ewolucyjny do ucywilizowania procesu. Teraz mamy ważny moment, żeby nie powiedzieć rewolucyjny - "słowo staje się ciałem" tzn., że nie będzie już mowy o miękkich rekomendacjach tylko trzeba będzie pewne wymogi spełnić. Tutaj widzimy ogromną rolę we współpracy z nami jako podmiotem doświadczonym w tego typu relacjach pomiędzy rynkiem a klientem. Zawsze byliśmy w obowiązku dbać o interesy klienta i to jest podstawa biznesu, którzy brokerzy robią.

- Skoro tak, to jakich obszarów przede wszystkim powinno dotyczyć wsparcie, rozumiane jako forma współpracy, skutecznej współpracy - także w interesie klienta?

- Wymienię dwa istotne elementy. Pierwszy jest związany z formułowaniem właściwych produktów umów ubezpieczenia, które będą dedykowane klientom banków. Na pewno trzeba te umowy mocno przefiltrować od strony wszelkich wątpliwości natury formalno-prawnej oraz z punktu widzenia interesów tego, czemu te umowy mają służyć. Zapewniam, że jako doświadczona firma brokerska jesteśmy w stanie tego typu produkty pomóc wynegocjować dla banku z rynkiem ubezpieczeniowym. Drugi obszar to obszar czysto wykonawczy - umowy muszą trafić do ostatecznego odbiorcy, czyli do klienta. W naszej grupie mamy spółkę STBU Direct, która jest agencją i jednocześnie spółką informatyczną, technologiczną, która wypracowała takie narzędzia, które dają możliwości klientowi, ale także doradcy bankowemu, zarządcy, administratorowi pewnego obszaru bancassurance w banku. Udostępniamy takie narzędzia, które w istotny sposób usprawniają proces sprzedaży i z drugiej strony spełniają wymagania, które KNF w tej chwili w formie rekomendacji przedstawił.

Źródło: aleBank.pl

Udostępnij artykuł:

Jest naturalna przestrzeń do współpracy z bankami

Finanse i gospodarka

Rozmowa z Leszkiem Niedałtowskim, Wiceprezesem, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

Rozmowa z Leszkiem Niedałtowskim, Wiceprezesem, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

Leszek Niedałtowski: Trudno w tej sytuacji znaleźć złoty środek, który pokazywałby miejsce brokera w procesie związanym z ucywilizowaniem bancassurance. Broker z jednej strony reprezentuje interesy klienta - zatem rodzi się pytanie kto jest klientem - bank czy klient banku? Z drugiej strony w tym procesie broker z racji usytuowania w systemie prawnym nie ma możliwości  prowadzenia bezpośrednio sprzedaży. Myślę, że nie ma lepszej instytucji niż broker, który przestrzegając reguł prawnych, których KNF - nadzorca - wymaga, realizuje misję wynikającą z rekomendacji. Od pewnego czasu przyglądamy się jak rekomendacje ewoluują. Jesteśmy pełni uznania dla bratnich Izb czyli Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń - reprezentuję również Polską Izbę Brokerów Ubezpieczeniowych i z dużym uznaniem patrzymy na ich działania, które zmierzają w sposób ewolucyjny do ucywilizowania procesu. Teraz mamy ważny moment, żeby nie powiedzieć rewolucyjny - "słowo staje się ciałem" tzn., że nie będzie już mowy o miękkich rekomendacjach tylko trzeba będzie pewne wymogi spełnić. Tutaj widzimy ogromną rolę we współpracy z nami jako podmiotem doświadczonym w tego typu relacjach pomiędzy rynkiem a klientem. Zawsze byliśmy w obowiązku dbać o interesy klienta i to jest podstawa biznesu, którzy brokerzy robią.

Maciej Małek: Skoro tak, to jakich obszarów przede wszystkim powinno dotyczyć wsparcie, rozumiane jako forma współpracy, skutecznej współpracy - także w interesie klienta?

LN: Wymienię dwa istotne elementy. Pierwszy jest związany z formułowaniem właściwych produktów umów ubezpieczenia, które będą dedykowane klientom banków. Na pewno trzeba te umowy mocno przefiltrować od strony wszelkich wątpliwości natury formalno-prawnej oraz z punktu widzenia interesów tego, czemu te umowy mają służyć. Zapewniam, że jako doświadczona firma brokerska jesteśmy w stanie tego typu produkty pomóc wynegocjować dla banku z rynkiem ubezpieczeniowym. Drugi obszar to obszar czysto wykonawczy - umowy muszą trafić do ostatecznego odbiorcy, czyli do klienta. W naszej grupie mamy spółkę STBU Direct, która jest agencją i jednocześnie spółką informatyczną, technologiczną, która wypracowała takie narzędzia, które dają możliwości klientowi, ale także doradcy bankowemu, zarządcy, administratorowi pewnego obszaru bancassurance w banku. Udostępniamy takie narzędzia, które w istotny sposób usprawniają proces sprzedaży i z drugiej strony spełniają wymagania, które KNF w tej chwili w formie rekomendacji przedstawił.

Wolisz oglądać i słuchać zamiast czytać? Kliknij tutaj.

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: