Jest nowy Rzecznik Finansowy

Kadry

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, powołał Bohdana Pretkiela na stanowisko Rzecznika Finansowego, podało Biuro Rzecznika Finansowego. Kadencja rzecznika trwa 4 lata.

Rzecznik Finansowy logo
Źródło: https://rf.gov.pl/

Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, powołał Bohdana Pretkiela na stanowisko Rzecznika Finansowego, podało Biuro Rzecznika Finansowego. Kadencja rzecznika trwa 4 lata.

Dr Bohdan Pretkiel ukończył summa cum laude studia na Wydziale Prawa i Administracji (WPIA) Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W 2018 r. uzyskał na tej uczelni tytuł doktora nauk prawnych z wyróżnieniem. Wykształcenie zdobywał również na Uniwersytecie Wileńskim. Od lutego 2020 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW (Katedra Logiki i Argumentacji Prawniczej). Od 2012 r. na WPIA UW prowadzi zajęcia z logiki prawniczej. Autor referatów, artykułów naukowych oraz monografii.

Adwokat i prawnik z wieloletnim doświadczeniem

Pracował m.in. w kancelariach prawniczych, gdzie zajmował się np. problemami z zakresu prawa finansowego. W grupie kapitałowej pełnił funkcję dyrektora generalnego. Od sierpnia 2018 r. do lutego 2021 r. członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Od kwietnia 2016 r. członek zespołu eksperckiego dotyczącego budowy instytucji dialogu obywatelskiego przy Pełnomocniku Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Od grudnia 2017 r. Prezes think-tanku Instytut im. Mikołaja Sienickiego.

Bohdan Pretkiel zastąpił na stanowisku Rzecznika Finansowego Mariusza Goleckiego, który został nowym wiceministrem rozwoju i technologii. 

Czytaj także: Były Rzecznik Finansowy nowym wiceministrem rozwoju i technologii >>>

Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego - od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

Udostępnij artykuł: