Jest porozumienie w sprawie nowej dyrektywy chroniącej pracowników

Rynek pracy

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowej dyrektywy mającej na celu stworzenie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Ludzie na tle flag krajów Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com/Photomarine

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowej dyrektywy mającej na celu stworzenie bardziej przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

Celem inicjatywy #KE jest rozszerzenie i unowocześnienie istniejących zobowiązań do informowania każdego pracownika o warunkach pracy #UE #praca

Celem inicjatywy KE jest rozszerzenie i unowocześnienie istniejących zobowiązań do informowania każdego pracownika o warunkach pracy. Ponadto wniosek ma na celu wprowadzenie nowych minimalnych norm, aby zapewnić większą przewidywalność i przejrzystość warunków pracy, w szczególności pracownikom zatrudnionym w nietypowej formie (praca w elastycznych godzinach, praca na wezwanie i praca w gospodarstwie domowym).

Pracownicy mają znać swoje prawa i obowiązki

Porozumienie zakłada, że wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, na jak długo są zatrudnieni i w jakim wymiarze godzin pracują, od początku swojego zatrudnienia będą znać swoje prawa i obowiązki. Pracownicy będą mieli prawo uzgodnić z pracodawcą, kiedy pozostają dyspozycyjni, a także ustalić, z jakim wyprzedzeniem mają być powiadamiani.

Okresy próbne umowy o pracę nie dłuższe niż 6 miesięcy

Okresy próbne umowy o pracę nie powinny być dłuższe niż sześć miesięcy lub proporcjonalne do przewidywanego czasu trwania umowy w przypadku zatrudnienia na czas określony.Pracodawca nie będzie mógł zakazywać, karać ani utrudniać pracownikom podejmowania pracy w innych przedsiębiorstwach, jeżeli nie mieści się to w harmonogramie pracy ustalonym z tym pracodawcą.Osób pracujących na wezwanie nie będzie można już zwolnić z powodu odmowy zlecenia wymagającego pracy poza ustalonymi wcześniej godzinami.

"Pracownicy w trudnej sytuacji skorzystają z europejskich minimalnych ram ochrony"

„Uważam, że osiągnęliśmy najlepszą możliwą ofertę i że pracownicy w trudnej sytuacji skorzystają z europejskich minimalnych ram ochrony” – skomentował Enrique Calvet Chambon, hiszpański europoseł z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE).„Dzisiejsze porozumienie należy szybko potwierdzić. Przyniesie ono bardzo wymierne i konkretne korzyści około 200 mln pracowników w całej UE” – oceniła Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia.Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.
Źródło: EuroPAP News
Udostępnij artykuł: