Jest porozumienie w sprawie restrukturyzacji w Banku Pekao S.A.

Z rynku

Jak informuje biuro prasowe Banku Pekao S.A. osiągnięto porozumienie z partnerami społecznymi dotyczące restrukturyzacji banku. Pracę może stracić do 900 pracowników. Zmiany warunków zatrudnienia mogą dotyczyć maksymalnie 620 pracowników.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Jak informuje biuro prasowe Banku Pekao S.A. osiągnięto porozumienie z partnerami społecznymi dotyczące restrukturyzacji banku. Pracę może stracić do 900 pracowników. Zmiany warunków zatrudnienia mogą dotyczyć maksymalnie 620 pracowników.

Biuro Prasowe #PekaoSA: 25 kwietnia Zarząd Banku osiągnął wspólnie z partnerami społecznymi porozumienie, zadowalające wszystkich zainteresowanych @BankPekaoSA

Bank Pekao S.A. rozpoczął proces zapowiedzianej wcześniej restrukturyzacji. Zwolnieniami grupowymi objętych zostanie do 900 pracowników. Bank podpisał ze Związkami Zawodowymi działającymi w organizacji porozumienie regulujące zasady, według których będzie przeprowadzony proces.

Restrukturyzacja w Banku Pekao jest konsekwencją wprowadzanej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą strategii. Jej elementem jest proces transformacji, której cele to unowocześnienie, zwiększenie efektywności i centralizacja procesów  - napisano w informacji prasowej banku.

Czytaj także: Będą zwolnienia grupowe w Banku Pekao. Ilu pracowników straci pracę?

W komunikacie biura prasowego restrukturyzację banku uzasadnia się w następujący sposób: Bank Pekao zmienia się, bo chce jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i rynku, dostosowując się do obejmującej cały sektor cyfrowej rewolucji, w której coraz więcej czynności, tradycyjnie kojarzonych z codzienną obsługą klienta, będzie się odbywać przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi technologicznych.

Czytaj także: Zwolnienia w sektorze bankowym

25 kwietnia Zarząd Banku osiągnął wspólnie z partnerami społecznymi porozumienie, zadowalające wszystkich zainteresowanych. Z organizacjami związkowymi ustalono m.in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, a także wysokość odpraw.

Czytaj także: Banki chudną – zwalniają pracowników, zamykają oddziały

Na stronach banku jest też opublikowany raport zawierający więcej szczegółów na temat porozumienia.

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. Bank zawarł ze wszystkimi działającymi w Banku organizacjami związkowymi porozumienie określające zasady zwolnień grupowych.

Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria doboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane oraz których warunki zatrudnienia zostaną zmienione w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom.

Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od 26 kwietnia 2019 roku do 31 października 2019 roku i obejmą w zakresie rozwiązania umów o pracę maksymalnie 900 pracowników oraz w zakresie zmiany warunków zatrudnienia maksymalnie 620 pracowników Banku.

Bank szacuje wysokość całości kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników Banku w ramach zwolnień grupowych na ok. 70-90 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych Banku.

Czytaj: Raport bieżący nr 11 / 2019

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju.

Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku.

W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając prawie 15 000 osób - jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: