Jest wyrok TSUE ws. kredytów frankowych. Korzystny dla frankowiczów

Finanse osobiste / Nieruchomości / Prawo i regulacje / Rynek

W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego, zdecydował w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozpatrywał sprawę dotyczącą polskiego kredytu frankowego.

Klucze do mieszkania leżące na frankach szwajcarskich
Fot. stock.adobe.com/Rochu_2008

W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego, zdecydował w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozpatrywał sprawę dotyczącą polskiego kredytu frankowego.

#TSUE wydał wyrok zgodny z opinią rzecznika, czyli korzystny dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich #frankowicze #KredytyFrankowe #CHF

"Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów" - czytamy w orzeczeniu TSUE.Czytaj także: Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Prezes ZBP: rozstrzyganie sporów dotyczących kredytów frankowych będzie każdorazowo należeć do polskich sądów >>>Przypomnijmy, że warszawski sąd okręgowy skierował do TSUE pytania prejudycjalne, domagając się wykładni unijnego prawa w kwestiach dotyczących nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. W maju 2019 r. rzecznik generalny TSUE wydał opinię korzystną dla skarżących, wskazując, że sąd nie może samodzielnie uzupełnić luk w umowie po wyeliminowaniu niezgodnych z prawem zapisów. Nie może też orzec, że umowa ma dalej obowiązywać.

TSUE: prawo UE nie blokuje unieważnienia spornej umowy przez polski sąd

Prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd, podał TSUE."Na podstawie przepisów dyrektywy umowa pozbawiona nieuczciwych warunków, które zawierała, pozostaje wiążąca dla stron odnośnie do pozostałych zawartych w niej postanowień, o ile może nadal obowiązywać bez usuniętych nieuczciwych warunków i takie utrzymanie umowy w mocy jest zgodne z przepisami prawa krajowego" - czytamy w orzeczeniu.Czytaj także: Kredyty frankowe: ZBP o możliwych scenariuszach po wyroku TSUE >>>W tym względzie Trybunał podkreślił, że zgodnie ze stanowiskiem sądu krajowego, po zwykłym usunięciu klauzul dotyczących różnic kursów walutowych, charakter i główny przedmiot umowy wydaje się ulec zmianie w następstwie kumulatywnego skutku zrezygnowania z indeksacji do CHF i dalszego stosowania stopy procentowej opartej na stopie obowiązującej względem CHF."Tymczasem zważywszy, że taka zmiana wydaje się niemożliwa w prawie polskim, dyrektywa nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu spornej umowy przez polski sąd" - czytamy dalej.Czytaj także: Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Pięć konsekwencji orzeczenia >>>W tej kwestii Trybunał podkreślił, że unieważnienie spornych klauzul doprowadziłoby nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również - pośrednio - do zaniknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją przedmiotowego kredytu do waluty."Tymczasem Trybunał przypomniał, że klauzule dotyczące ryzyka wymiany określają główny przedmiot umowy kredytu indeksowanego do obcej waluty, w związku z czym obiektywna możliwość utrzymania obowiązywania przedmiotowej umowy kredytu wydaje się w każdym razie niepewna" - czytamy również.Trybunał przypomniał, że w przypadku, gdyby konsument preferował nie powoływać się na ustanowiony przez dyrektywę system ochrony przed nieuczciwymi warunkami, nie jest on stosowany.Czytaj także: BCC: wyrok TSUE otworzył drogę do przewalutowania kredytów frankowych >>>"W tym względzie Trybunał uściślił, że konsument musi również mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną, w ramach tego samego systemu, przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnieniem umowy jako całości, jeżeli nie zamierza korzystać z tej ochrony"- podsumowano.

Skutki wyroku TSUE dla banków i całej gospodarki

Według wyliczeń Związku Banków Polskich (ZBP), może on kosztować sektor nawet 60 mld zł.Z kolei spadek płynności finansowej banków w konsekwencji wyroku TSUE może oznaczać jednocześnie zmniejszanie akcji kredytowej i wyższe koszty finansowania dla przedsiębiorstw. W obliczu słabnącej gospodarki europejskiej i rosnącej inflacji w Polsce, byłoby to wyjątkowo niebezpieczne.Czytaj także: Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Fitch Ratings rysuje “czarny scenariusz” dla polskich banków >>>

Drastyczne ograniczenie akcji kredytowej?

Pierwszą reakcją banków, po wyroku TSUE, może być również drastyczne ograniczenie akcji kredytowej dla kupujących mieszkania i dla deweloperów, mówił Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.Czytaj także: Wyrok TSUE ws. frankowiczów doprowadzi do potężnego kryzysu na rynku nieruchomości?Skutki tego mogą być zaś dramatyczne. Kryzys na rynku nieruchomości może okazać się znacznie poważniejszy od tego sprzed dekady.

KNF: sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany i bezpieczny

Tymczasem w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany i bezpieczny."Polityka realizowana od długiego czasu przez Komisję i inne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego spowodowała, że banki z dużym udziałem kredytów walutowych zostały zobowiązane do posiadania odpowiednich kapitałów, co jest czynnikiem ograniczającym ryzyko związane z tymi kredytami. W efekcie tych działań sektor bankowy jest przygotowany na wydane 3 października 2019 r. orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej", czytamy w komunikacie KNF.Czytaj także: Orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych. Urząd KNF zabiera głos >>> 
Źródło: ISBnews, MarketNews24
Udostępnij artykuł: