Jest zgoda państw UE na Fundusz Odbudowy, kiedy Polska dostanie zaliczkę z Funduszu?

Gospodarka

Rada Unii Europejskiej otrzymała od wszystkich 27 państw członkowskich formalne powiadomienia, że zatwierdziły one decyzję o zasobach własnych. W związku z zakończeniem krajowych procedur ratyfikacji Unia Europejska może zacząć udostępniać środki finansowe z Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Instrument ten ‒ mający wartość 672,5 mld EUR ‒ to centralna część pakietu Next Generation EU, służącego gospodarczej odbudowie UE po pandemii Covid-19.

Mapa europy z zaznaczoną na złoto Polską oraz 12 gwiazd Uni Europejskiej

Rada Unii Europejskiej otrzymała od wszystkich 27 państw członkowskich formalne powiadomienia, że zatwierdziły one decyzję o zasobach własnych. W związku z zakończeniem krajowych procedur ratyfikacji Unia Europejska może zacząć udostępniać środki finansowe z Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Instrument ten ‒ mający wartość 672,5 mld EUR ‒ to centralna część pakietu Next Generation EU, służącego gospodarczej odbudowie UE po pandemii Covid-19.

Rada UE przyjęła decyzję o zasobach własnych 14 grudnia 2020 r. Aby decyzja mogła wejść w życie, państwa członkowskie musiały ją zatwierdzić zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi.

Proces ten został zakończony 31 maja. Polska i Austria były ostatnimi krajami, które ratyfikowały decyzję o zasobach własnych i przesłały ją do Brukseli w ostatnim dniu maja.

Decyzja o zasobach własnych uprawnia Komisję Europejską do zaciągnięcia w imieniu UE pożyczek na rynkach kapitałowych, do wysokości 750 mld euro w cenach z 2018 r.

Łatanie dziury po brexit

Ze względu na brexit, który spowodował zmniejszenie składek państw członkowskich do unijnego budżetu (Wielka Brytania była płatnikiem netto) stały pułap zasobów własnych w budżecie został podniesiony z 1,2% do 1,4% dochodu narodowego brutto krajów członkowskich.

Dodatkowy pułap w wysokości 0,6 punktu procentowego będzie ograniczony w czasie do 2058 roku i wygaśnie, gdy wszystkie środki zostaną spłacone, a wszystkie zobowiązania przestaną istnieć. Ma to zapewnić rezerwę środków w budżecie unijnym, niezbędnych dla obsługi zaciągniętego długu.

Polska składka do budżetu unijnego może ulec podwojeniu

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku do kwietnia 2021 roku Polska wpłaciła do budżetu unijnego 65157 mln euro, czyli średnio 3,8 mld euro rocznie.  Dochód Narodowy Brutto Polski to ok. 480 mld euro. Polska składka do budżetu unijnego może ulec podwojeniu. 

Zakończenie procesu ratyfikacji umożliwia UE rozpoczęcie zaciągania pożyczek na rynkach kapitałowych już w czerwcu 2021 r.

Zaliczki – wynoszące 13% całkowitej kwoty przydzielonej każdemu państwu członkowskiemu – zostaną udostępnione rządom krajowym po zatwierdzeniu przedstawionych przez nie planów odbudowy i zwiększania odporności.

Po przedłożeniu planów przez rządy krajowe Komisja Europejska ma dwa miesiące na ich ocenę. Następnie Rada ma cztery tygodnie na zatwierdzenie każdego planu w drodze decyzji wykonawczej.

Wypłata pozostałych środków będzie uzależniona od osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: