Joanna Tomicka-Zawora dyrektorem generalnym Open Finance

Kadry

Logo Open Finance
Fot. Open Finance SA

Joanna Tomicka-Zawora od 12 sierpnia 2019 będzie pełnić funkcję dyrektora generalnego Open Finance S.A., pozostając jednocześnie prezesem zarządu Home Broker S.A.

Joanna Tomicka-Zawora od 12 sierpnia 2019 będzie pełnić funkcję dyrektora generalnego @OpenFinanceSA, pozostając jednocześnie prezesem zarządu Home Broker S.A.

W dniu dzisiejszym Joanna Tomicka-Zawora złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Open Finance S.A.

Rezygnacja podyktowana jest koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, dotyczących pełnienia funkcji członka zarządu pośrednika kredytu hipotecznego.

W obecnej sytuacji, Joanna Tomicka-Zawora będzie pełnić w spółce funkcję dyrektora generalnego Open Finance S.A.

Źródło: Open Finance
Udostępnij artykuł: