Józef Florek

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie Bank BPS S.A. Grupa BPS

Członek Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie Bank BPS S.A. Grupa BPS

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r. wybrano Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2021-2025

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: