„Józef Piłsudski” – pierwsze monety

Bankowość

Monetami z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Narodowy Bank Polski zainaugurował 9 listopada serię "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości".

Monetami z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Narodowy Bank Polski zainaugurował 9 listopada serię "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości".

Do obiegu trafią dwie monety z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego: złota o nominale 100 zł oraz srebrna 10 zł. Obie zostały zaprojektowane przez Dobrochnę Surajewską. Dla kolekcjonerów przygotowano do 2,5 tys. monet złotych oraz do 30 tys. monet srebrnych. Seria "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" została zaplanowana jako krótka. Do 2018 roku NBP wyemituje jeszcze tylko trzy zestawy monet: "Józef Haller" (emisja w 2016 roku), "Roman Dmowski" (emisja w 2017 roku) oraz "Ignacy Jan Paderewski" (emisja w 2018 roku). Więcej informacji o monetach z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego znajduje się w folderze numizmatycznym. Monety będą dostępne od 9 listopada w oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym www.kolekcjoner.nbp.pl.

Na listopad została zaplanowana jeszcze jedna emisja. 18 listopada do obiegu trafi moneta "50. rocznica wystosowania orędzia biskupów polskich do niemieckich", srebrna o nominale 10 zł.

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP - w tym kolekcjonerskie - są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Więcej informacji na temat emisji wartości kolekcjonerskich NBP znajduje się na stronie internetowej NBP oraz w folderze w folderze "Monety okolicznościowe NBP".

Źródło: Narodowy Bank Polski

Udostępnij artykuł: