Zmiany w Banku BNP Paribas: Józef Wancer Honorowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej

Kadry

Józef Wancer, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas został jej Honorowym Przewodniczącym. Jego wcześniejsze obowiązki 1 lipca przejmie Lucyna Stańczak-Wuczyńska, dotąd Wiceprzewodnicząca Rady. Do Rady dołączą także panie Geraldine Conti, Kathleen Pauwels i Małgorzata Chruściak wybrane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. Józef Wancer, legenda rynków finansowych, współtwórca rodzimego sektora bankowego, wzór dla wielu spośród najlepszych polskich bankowców, skupi swoją aktywność na doradzaniu zarządowi oraz mentoringu.

Józef Wancer
Józef Wancer. Fot. BNP Paribas

Józef Wancer, dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas został jej Honorowym Przewodniczącym. Jego wcześniejsze obowiązki 1 lipca przejmie Lucyna Stańczak-Wuczyńska, dotąd Wiceprzewodnicząca Rady. Do Rady dołączą także panie Geraldine Conti, Kathleen Pauwels i Małgorzata Chruściak wybrane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. Józef Wancer, legenda rynków finansowych, współtwórca rodzimego sektora bankowego, wzór dla wielu spośród najlepszych polskich bankowców, skupi swoją aktywność na doradzaniu zarządowi oraz mentoringu.

- Ja i cały zarząd banku zawsze mogliśmy liczyć zarówno na cenne rady Józefa i chęć do szczerej dyskusji, jak i stawianie nam wysokiej poprzeczki i inspirowanie nas do działania. To się nie zmieni wraz z objęciem przez niego nowej funkcji. Dalej będzie wnosił do naszej pracy doświadczenie nestora polskiej bankowości, człowieka który wprowadził bank do czołówki największych instytucji finansowych w kraju. Wciąż będziemy mogli czerpać z jego ogromnej wiedzy i brać za wzór bliskie mu idee bankowości humanistycznej, która w centrum uwagi zawsze stawia człowieka – zarówno Klienta jak i pracownika. To dla nas bezcenne – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Józef Wancer jest związany z bankiem od września 2013 r.

Józef Wancer jest związany z bankiem od września 2013 r., kiedy objął funkcję Prezesa Zarządu Banku BGŻ, należącego wówczas do holenderskiego Rabobanku. W okresie tym Rabobank prowadził proces sprzedaży większościowego pakietu akcji, następnie Zarząd banku pod przewodnictwem Józefa Wancera przygotował proces połączenia z Rabobank Polska oraz z BNP Paribas. Józef Wancer kierował bankiem do końca sierpnia 2015 r., we wrześniu 2015 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.

Czytaj także: BNP Paribas Bank Polska: 164 mln zł zysku netto w I kwartale; nie ma decyzji o uruchomieniu programu ugód ws. kredytów frankowych >>>

- Kiedy Grupa BNP Paribas zdecydowała się na kolejny kluczowy krok w rozwoju działalności w Polsce przejmując Bank BGŻ, nie było w kraju nikogo, kto miałby takie doświadczenie, jak Józef. Niemniej istotne były też jego unikalne umiejętności przywódcze i charyzma lidera. Potrafił i wciąż potrafi doskonale dobierać współpracowników i rozwijać ich talenty. Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas a później BNP Paribas Bank Polska, Józef odegrał kluczową rolę w budowaniu nowej pozycji naszego banku w Polsce. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za jego niezmienne zaangażowanie na rzecz banku i Klientów – wspomina Jean Lemierre, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy BNP Paribas.

Doświadczenie zawodowe

Zanim Józef Wancer zaczął budować dzisiejszy Bank BNP Paribas, przebył wyjątkowo długą i niełatwą drogę. Urodził się w sowieckim łagrze. W wieku kilku lat wrócił wraz z rodziną do Polski, a po maturze wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Pracował fizycznie, jednocześnie ucząc się języka i studiując. Umiejętność wyznaczania sobie celów i konsekwencja zaprocentowały. Po ukończeniu ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego Józef Wancer przez blisko 25 lat pracował w Citibanku awansując na stanowisko wiceprezesa oraz obejmując stanowiska kierownicze, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Na początku lat 90 powrócił do Polski, aby wspierać budowę polskiego sektora finansowego. Uczestniczył w tworzeniu Citibanku w Warszawie, a w 1992 r. organizował Bank Rolno-Przemysłowy. Przez cztery lata (1991–1994) był członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego (PBK). W latach 1995–2000 był wiceprezesem, a potem prezesem Zarządu Raiffeisen Centrobank w Warszawie. W latach 2000–2010 był prezesem Banku BPH. Od 2010 do 2013 roku pracował jako doradca Zarządu Deloitte w Polsce, a od 2011 do 2013 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Alior Banku.

Zaangażowanie społeczne

Józef Wancer wiele czasu i energii poświęca również na zaangażowanie społeczne. Pełni funkcje członka Rady i Przewodniczącego Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau, członka Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i członka Rady Głównej Business Centre Club. Odpowiedzialność i wrażliwość na potrzeby innych to postawy, które zaszczepił również w Banku BNP Paribas, wywierając ogromny wpływ na kształtowanie otwartej i inkluzywnej kultury organizacyjnej, w której każdy może liczyć na wsparcie i równe możliwości realizowania swoich ambicji zawodowych.

- Dopełnieniem unikalnego, międzynarodowego doświadczenia i zawodowych dokonań Józefa Wancera jest wyjątkowa osobowość. Umiejętność współpracy pomimo różnic zdań czy charakterów, kultura osobista, otwartość na innych ludzi, empatia i odpowiedzialność sprawiają, że Józef kształtował nie tylko strategie banków, ale także całe pokolenia przyszłych liderów – mówi Przemek Gdański.

Za swoje wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości w okresie transformacji Józef Wancer został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Udostępnij artykuł: