JSW: rada nadzorcza powołała trzech wiceprezesów zarządu

Kadry

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Sebastiana Bartosa na stanowisko zastępcy prezesa ds. handlu JSW X kadencji, z dniem 30 lipca 2021 roku, Roberta Ostrowskiego na stanowisko zastępcy prezesa ds. ekonomicznych JSW X kadencji, z dniem 3 sierpnia 2021 roku, oraz Edwarda Paździorko na stanowisko zastępcy prezesa ds. technicznych i operacyjnych JSW X kadencji, z dniem 1 września 2021 roku, podała spółka. Jednocześnie, RN delegowała członka RN Stanisława Pruska do czasowego wykonywania obowiązków prezesa JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa - JSW - Logo
Źródło: JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Sebastiana Bartosa na stanowisko zastępcy prezesa ds. handlu JSW X kadencji, z dniem 30 lipca 2021 roku, Roberta Ostrowskiego na stanowisko zastępcy prezesa ds. ekonomicznych JSW X kadencji, z dniem 3 sierpnia 2021 roku, oraz Edwarda Paździorko na stanowisko zastępcy prezesa ds. technicznych i operacyjnych JSW X kadencji, z dniem 1 września 2021 roku, podała spółka. Jednocześnie, RN delegowała członka RN Stanisława Pruska do czasowego wykonywania obowiązków prezesa JSW.

Jednocześnie Stanisław Prusek - członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu X kadencji oraz Michał Rospędek - członek rady nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności zastępcy prezesa zarządu ds. handlu X kadencji złożyli oświadczenia o rezygnacji z delegowania do czasowego wykonywania czynności członków zarządu spółki, wskazano również.

Czytaj także: JSW: rada nadzorcza odwołała prezes spółki Barbarę Piontek i dwóch wiceprezesów >>>

"Ponadto rada nadzorcza spółki podjęła uchwały dotyczące:

1) Delegowania pana Stanisława Pruska - członka rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu X kadencji, z jednoczesnym powierzeniem obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych. Okres delegowania został ustalony na czas od 30 lipca 2021 roku do dnia 15 sierpnia 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa zarządu;

2) Powierzenia panu Arturowi Wojtków pełnienia obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia powołania zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju. W tym okresie Pan Artur Wojtków pozostaje również członkiem zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej" - czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: