Juan de Porras Aguirre

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska S.A.

Juan de Porras Aguirre

Wiceprezes Zarządu Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska S.A.

Juan de Porras Aguirre jest absolwentem Universidad de Granada, posiada dyplom MBA uzyskany w Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas w Barcelonie. Ukończył również Investment Banking Executive Program na Northwestern University w Chicago.
  • Od 1989 roku związany z bankowością. W latach 1989 - 1998 był zatrudniony m.in. w Commerzbank i Lloyds Bank, specjalizując się w ryzyku kredytowym.
  • W latach 1997-2004 pracował w Societe Generale, zajmując się zarządzaniem relacjami z firmami sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, następnie jako zastępca szefa zespołu Corporate & Investment Banking w Madrycie.
  • Od czerwca 2004 roku był odpowiedzialny za zbudowanie od podstaw portfela hiszpańskiego sektora energetycznego i telekomunikacyjnego w Rabobank w Madrycie.
  • W latach 2005 - 2007 roku był Głównym Dyrektorem sektora energetycznego, naftowego i gazowego w Royal Bank of Scotland w Madrycie.
  • Od stycznia 2007 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Global Banking & Markets w Banco Santander, gdzie doprowadził do wzrostu dochodu o ponad 25%, pomimo działania na dojrzałych rynkach Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

W 2011 roku Juan de Porras Aguirre dołączył do Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w marcu 2017 roku otrzymał nominację na funkcję Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.Juan de Porras Aguirre nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
Udostępnij artykuł: